reset size mute speaker contrast

Meer bewegen voor betere motoriek

Krantenknipsel over slechte motoriek

‘Motoriek van kinderen is om te huilen’ schreven de NRC, LC en het Friesch Dagblad. Uit onderzoek blijkt dat basisschoolkinderen steeds meer moeite hebben met bijvoorbeeld het vangen en gooien van een bal, touwklimmen en goed balanceren.  

Kruipen, lopen, rennen gooien of springen. Het zijn basishandelingen waarbij je een goede motoriek nodig hebt. Toch gaat de motoriek van kinderen achteruit. Meerdere zaken spelen hierbij een rol zegt Sido de Schiffart, manager Sportontwikkeling van bv SPORT. “Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat kinderen buitenspelen. Er is ook minder ruimte voor kinderen om te spelen waardoor bewegen moeilijker wordt gemaakt. Maar er zijn lichtpuntjes. In de gemeente Leeuwarden zie je dat er bij nieuwe ontwikkelingen zoals in Leeuwarden Oost, meer rekening met groen en bewegen wordt gehouden.”  

Bewegingsonderwijs 

Je leven lang genoeg bewegen en sporten begint al op de basisschool, met goed en voldoende bewegingsonderwijs. “Toch zie je dat gymles voor veel meesters en juffen er iets bij is. Wij van bv SPORT bieden scholen dan ook tegen betaling een vakleerkracht aan. De leraren hebben zo meer ruimte om andere lessen voor te bereiden en de kinderen krijgen goed bewegingsonderwijs.”  

MQ Scan 

Bij ongeveer 40 basisscholen volgt bv SPORT de motorische ontwikkeling van kinderen met behulp van de MQ Scan. De MQ Scan is een wetenschappelijk bewezen meetinstrument. Het bestaat uit een kleine beweegbaan, opgebouwd volgens duidelijke uitleg en gemaakt van de materialen die je standaard in een gymzaal aantreft. Hoe lang een kind erover doet om de baan af te leggen, geeft aan of het kind voor zijn of haar leeftijd goed, gemiddeld of matig presteert op motorische vaardigheden. Deze informatie wordt gebruikt door vakleerkrachten om gymlessen aan te passen. 

Informatie 

“Onze Buurtsportcoaches organiseren naschoolse sportprogramma’s, bijvoorbeeld met lokale sportclubs. Zo blijven de kinderen in beweging. Bovendien moedigen wij buitenspelen aan en helpen we ouders/verzorgers met het aanmelden van kinderen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Mooi om te zien dat er zo’n fonds is zodat ieder kind aan sport kan doen”, vult Sido aan. 

Leeuwarden Oost 

Op de plek waar nu nog het oude SC Cambuurstadion staat komt straks een speciale ontmoetings- en bewegingsplek. “Dat moet echt een plek worden waar mensen van jong tot oud bij elkaar komen en samen gaan bewegen. Dat bewegen moet zo veelzijdig mogelijk zijn, want dat zorgt voor betere prestaties, het voorkomen van blessures en het zorgt voor meer creativiteit. En het belangrijkste hiervan, het levert weer meer én langer beweegplezier. Zo zien wij dat graag: inwoners die blij zijn van sport en dat blijven!”