reset size mute speaker contrast

Over Leeuwarden Oost

‘Samen werken aan perspectief’

LEEUWARDEN OOST - In de komende twintig jaar gaan we Leeuwarden Oost leefbaarder maken: iedereen moet er fijn kunnen wonen, met een goede opleiding en inkomen, en in een goede gezondheid. In de wijken van Leeuwarden Oost wordt het straks dus net zo prettig leven als waar dan ook in Leeuwarden. Dat betekent: een eerlijke kans op een goede baan die bij je past, een betaalbare woning, een schone en veilige buurt, een geschikte opleiding en een goede gezondheid.

Dat bereiken we graag samen met de bewoners van Leeuwarden Oost. En daarom willen we graag dat zoveel mogelijk mensen meepraten over hoe we dat gaan doen.

Leeuwarden Oost is het meest kleurrijke deel van de gemeente Leeuwarden.

Leeuwarden Oost is het meest kleurrijke deel van de gemeente Leeuwarden. De vijf wijken waaruit Leeuwarden Oost bestaat, hebben een heel eigen identiteit. Veel bewoners willen nergens anders wonen. Ze voelen zich thuis in Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen of Camminghaburen. Het is hun wijk, hun buurt, soms al meerdere generaties lang.

Bewoners waarderen het groen, de street art en de saamhorigheid en gezelligheid in Leeuwarden Oost. Ze zijn niet blind voor de problemen die er ook zijn. De armoede en achterstanden, die soms ook al generaties duren. Daar willen wij wat aan doen en daar willen zij wat aan doen. En dat betekent dat we samen een verandering in gang kunnen zetten. Het Programma Leeuwarden Oost wil dat de komende twintig jaar voor elkaar krijgen. Maar het allerbelangrijkste is dat we aan de slag gaan. Doen!

 

Meer weten over onze plannen en ambities? Kijk dan op onze downloadpagina. Daar vinden je het ambitiedocument en alle plannen.

 

 

De wijken

Leeuwarden Oost - Leeuwarden Oost is het meest kleurrijke deel van de gemeente Leeuwarden. De vijf wijken waaruit Leeuwarden Oost bestaat, hebben een heel eigen identiteit. Bewoners voelen zich thuis in Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen of Camminghaburen. Ze willen vaak nergens anders wonen. Maar ze zijn niet blind voor de problemen die er ook zijn. Daar willen wij wat aan doen en daar willen zij wat aan doen. En dat betekent dat we samen een verandering in gang kunnen zetten. Het allerbelangrijkste is dat we aan de slag gaan. Doen!
Bilgaard Vrijheidswijk Camminghaburen Oud-Oost Heechterp-Schieringen

Meer weten over onze ambitie en plannen? Klik dan hieronder

Downloaden

Kern

In het Ambitiedocument Leeuwarden Oost hebben bijna 50 partijen beschreven waaraan ze binnen het Programma Leeuwarden Oost willen werken in de wijken Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen.

KERN VAN DE AANPAK:
HET PROGRAMMA ONDERSCHEIDT ZICH VAN WAT ER AL GEBEURT

  • Duur (20 jaar)
  • Integraal
  • Brede coalitie (maatschappelijke organisaties, bewoners en overheid)
  • Opgavegericht en programmatische aanpak
  • Focus op de nieuwe generatie bewoners
  • Plus op bestaande aanpak: innovaties, systeemdoorbraken en grootschalige samenwerking

Ambitie

De bewoners van Leeuwarden Oost ervaren een goede kwaliteit van leven en hebben perspectief op leren, werk, wonen en gezondheid.

GOEDE KWALITEIT VAN LEVEN:

  • Bestaanszekerheid: een schuldenvrij stadsdeel voor de nieuwe generatie
  • Kansengelijkheid: geen jongeren meer in de bijstand
  • Leefbaarheid: actieve en veilige wijken waar het plezierig wonen is
  • Vertrouwen: de coalitie werkt vanuit het perspectief van mensen

Ambitie per pijler

Leren
Bewoners ervaren mogelijkheden om zich te (blijven) ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen en hun capaciteit optimaal te benutten.
Werken
Over twintig jaar staan er geen jongeren meer langs de kant, zij hebben betaald werk of participeren op een andere voor hen en de wijk waardevolle wijze.
Wonen
Mensen kiezen er bewust voor in Leeuwarden Oost te blijven of gaan wonen vanwege de betaalbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving.
Gezondheid
Bewoners van Leeuwarden Oost hebben dezelfde kansen en mogelijkheden om op te groeien en oud te worden in een goede gezondheid als alle Leeuwarders.
Veiligheid
De veiligheid in Leeuwarden Oost gaat bijdragen aan betere leefbaarheid, sociale cohesie en de toekomst van de bewoners