reset size mute speaker contrast

Pijler Gezondheid

Gezinslab
In Bilgaard en Oud-Oost beginnen we met het Gezinslab. Later breidt het Gezinslab uit naar de andere wijken. We gaan met bewoners kijken waardoor er meer gezondheidsproblemen zijn in de wijk. Ook ondersteunen we bewoners om gezonder te leven. Bijvoorbeeld door samen gezonde, goedkope maaltijden aan te bieden in het wijkrestaurant. Misschien wel met groenten uit de eigen buurtmoestuin. Voor bewoners die vastlopen in het systeem, is er een maatwerkcoach.

Kunst in je buurt:
Samen met kunstenaars en andere professionals uit de cultuur, gaan we samen kunst maken. Dat kan van alles zijn: muziek, toneel, beeldende kunst. Alle generaties in de wijk werken samen. Zo ontmoeten bewoners elkaar en hebben ze meer contact met elkaar. Daardoor voelen bewoners zich meer verbonden.

Schulden beperken en sneller aanpakken:
Bewoners met schulden gaan we helpen om weer grip te krijgen op hun geld. Met een aantal bewoners stellen we een toekomstplan op. We lossen dan de schulden af, zodat bewoners weer vooruit kunnen. Ook gaan we 50 bewoners helpen met een schuldentool. De schuldentool geeft snel inzicht in hoeveel je per maand krijgt en hoeveel je kunt uitgeven. Als je weet wat je kunt besteden, lukt het ook vaak beter met geld om te gaan.