reset size mute speaker contrast

Dit doen we

Bus op Oost

De Bus op Oost is project waarmee wij dichter bij de mensen willen komen. Dit doen we door een luisterend oor  te bieden, en daar waar je kunt helpen met hulpvragen, mensen op weg helpen.

Huiswerkbegeleiding

In Leeuwarden Oost kunnen Brugklassers gratis huiswerkbegeleiding krijgen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle jongeren gelijke kansen krijgen en toegang hebben tot goed onderwijs.

Lifecoaches

Een groepsfoto van de life-coaches.
Sommige jongeren lopen vast in het leven. Ze weten het even niet meer en moeten zien te dealen met allerlei problemen. Een Lifecoach kan dan de steun die nodig is.

Klasse Kas!

Onder het mom van 'jong geleerd is oud gedaan' hebben stichting Sociaal voor Elkaar, JINC Leeuwarden en de Kredietbank een lespakket ontwikkeld over omgaan met geld.

Start pilot verduurzaming Leeuwarden Oost

Isoleren woning Leeuwarden Oost
Het programma Leeuwarden Oost is een pilot gestart waarmee woningeigenaren van een woning met een WOZ-waarde tot € 160.000,- worden geholpen om hun woning te isoleren. Aan deze pilot doen 45 woningeigenaren mee.

Werk in de Wijk

Er komen steeds meer wijkbedrijven in Nederland. Wijkbedrijven nemen vaak de taken over van de gemeente zoals welzijn en groenvoorziening

Buurtgezinnen

Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen).

Kunst in je Buurt

Het Generatiehuis organiseert cultureel aanbod in jouw wijk of dorp. Bewoners kunnen dan meedoen aan theaterproducties, dansprojecten.

Buurtbazen

Buurtbazen wil de positie van jongeren met een andere culturele achtergrond verbeteren. Daarbij richten ze zich vooral op specifieke wijken zoals Heechterp-Schieringen, Bilgaard en de Vrijheidswijk.

Straatcoaches

De straatcoach probeert met de jongeren in contact te komen en ze te coachen om hun vrije tijd anders en nuttiger te besteden.