reset size mute speaker contrast

Werk in de Wijk

Beleidsmakers en bewonersbedrijven kwamen op 22 juni binnen het programma ‘Ondernemen in je buurt’ samen in Bilgaard. Met bijdragen over het wijkbedrijf Bilgaard en Vrijheidswijk uit Leeuwarden, wijkbedrijf Sportcentrum Noord uit de oude wijken in Groningen en Wijk-welzijn uit Olderbekoop.

Er komen steeds meer wijkbedrijven in Nederland. Wijkbedrijven nemen vaak taken over van de gemeente zoals in de welzijn en groenvoorziening. Zowel gemeenten als wijkbedrijven willen een stap voorwaarts: geen tijdelijke potjes meer maar structurele vormen van financiering van de maatschappelijke impact die bewonersbedrijven maken.  Zo helpt een wijkbedrijf ook mensen aan het werk te krijgen én uit hun sociale isolement te helpen.

Wijkbedrijf Bilgaard

Wijkbedrijf Bilgaard is al jaren hét voorbeeld in de gemeente Leeuwarden. Woningcorporatie WoonFriesland 330 woningen in de wijk Bilgaard wilden renoveren. Ook wilden zij de leefbaarheid van de buurt vergroten. Dit was in 2014 het startschot voor het oprichten van Wijkbedrijf Bilgaard. Het Wijkbedrijf is er voor en van de bewoners. Samen met de professionele hulp van een vereniging van bedrijven knapte het wijkbedrijf de woningen op. Onder leiding van Dick Bootsma doet het wijkbedrijf steeds meer: van groenonderhoud tot leefbaarheidsprojecten. Zo’n 142 wijkbewoners verrichten als vrijwilliger werkzaamheden die de wijk leefbaarder en beter maken. Velen stromen door naar werk, en gaan op welzijnsniveau vooruit.

Vrijheidswijk

Tessa Mahmoud was al jaren actief voor de wijkvereniging in de Vrijheidswijk. Soms wel zestig uur. Samen met opbouwwerker Auck Busman wilden ze net als in Bilgaard een wijkbedrijf opzetten. “Ik zag dat het in Bilgaard en elders werkt. Waarom dan niet in mijn wijk?” De gemeente Leeuwarden zag het belang van een wijkbedrijf. Tessa’s inzet werd dan ook beloond met een betaalde baan als wijkbeheerder. Inmiddels werkt ze met 35 bewoners om de wijk leefbaarder te maken. “Daar krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor.” Auck Busman ziet dat je via een wijkbedrijf mensen vooruit helpt. “Dat gevoel dat je er toe doet is zo belangrijk! Ook dat wij deze vrijwilligers zo gaan zien, zij doen er toe!”

Resultaatfinanciering

Iri Oosting is Projectcontroller bij het programma Leeuwarden Oost. Tijdens de bijeenkomst over de tweejarige pilot ‘resultaatfinanciering’ in Leeuwarden. Met resultaatfinanciering worden resultaten vanuit het perspectief van bewoners meer gewaardeerd en is het de bedoeling dat geld effectiever en duurzamer besteed wordt. FNO en de gemeente financieren wijkbedrijven en sociale bedrijven zoals de Dreamfabryk op resultaten. “We gaan hier vooral van leren en het zijn de bewoners die resultaat bepalers zijn.

Gemeente Leeuwarden

Bij de gemeente Leeuwarden houden ze bij inkopen meer rekening met wat werkt voor inwoners. “Het gaat ons niet om het schoffelen van de tuintjes maar om mensen vooruit te helpen. Wij zien het nut van wijkbedrijven als het gaat om mensen in beweging te krijgen. Je zet in op welzijn van inwoners om ze uiteindelijk in hun kracht te zetten. Dat bespaart vaak op andere kosten die wij als gemeente maken.” zegt inkoopadviseur Sociaal domein Iris Meester de Vries.