reset size mute speaker contrast

Klasse Kas!

Onder het mom van ‘jong geleerd is oud gedaan’ hebben stichting Sociaal voor Elkaar, JINC Leeuwarden en de Kredietbank een lespakket ontwikkeld over omgaan met geld.

Diverse studies tonen aan dat de manier waarop je naar geld kijkt invloed heeft op de manier waarop je met geld omgaat. Een negatief beeld komt vaak bij je ouders en familieleden vandaan wanneer zij geld zien als een bron van problemen. Zij linken geld aan rekeningen en schulden.

‘Positieve geldmindset’

Dat negatieve beeld neem je mee bij het ouder worden. Rekeningen en jouw banksaldo ga je liever uit de weg. En je zult eerder denken ‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.’ Studies tonen daarbij aan dat een positieve mindset rondom geld zorgt voor een goed en stabiel inkomen. De initiatiefnemers hopen dan ook dat de lessen hieraan bijdragen. Wat zou het mooi zijn wanneer leerlingen uit Leeuwarden Oost juist een positieve relatie met geld krijgen.