reset size mute speaker contrast

Start pilot verduurzaming Leeuwarden Oost

Isoleren woning Leeuwarden Oost

Het programma Leeuwarden Oost start een pilot waarmee woningeigenaren van een woning met een WOZ-waarde tot € 160.000,- worden geholpen om hun woning te isoleren. Aan deze pilot doen 45 woningeigenaren mee.

Zij krijgen 80% van de kosten voor het isoleren van de woning vergoed, tot maximaal € 12.000,-. De pilot is bedoeld om twee verschillende werkwijzen te testen en aan te scherpen. Zo wordt aan de ene kant een blok woningen geïsoleerd en tegelijkertijd steeksproefsgewijs een aantal losse woningen in Leeuwarden Oost.

“Van de woningeigenaren die we hebben gevraagd om aan de pilot mee te doen, heeft driekwart ja gezegd”, zegt Evert Stellingwerf, wethouder duurzaamheid van de gemeente Leeuwarden. “Dat is een fantastische score. Het project Verduurzaming Leeuwarden Oost biedt voor veel woningeigenaren een prachtige kans om hun woning energiezuinig te maken en daarbij veel kosten te besparen. We helpen hiermee vooral eigenaren die nu weinig middelen hebben om te investeren in hun woning. Het is goed voor het klimaat, de leefbaarheid én de portemonnee.”

De pilot is de eerste stap in het project Verduurzaming Leeuwarden Oost. Vanaf 2024 wordt het project groter opgezet. Tot 2031 kunnen in totaal ruim 1600 woningeigenaren met een lage WOZ-waarde uit Leeuwarden Oost met hulp van de gemeente hun huis laten isoleren. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte op verschillende plekken vergroend.

Gerard van Ewijk is één van de deelnemers van de pilot. Weten hoe hij erin staat? Dat lees je hier

Wil je op de hoogte blijven van het project Verduurzaming Leeuwarden Oost? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via leeuwardenoost@leeuwarden.nl