reset size mute speaker contrast

Straatcoaches

In Oud-Oost gaan straatcoaches ingezet worden. De inzet heeft een preventief karakter met het oogmerk om overlast tegen te gaan. De straatcoaches zijn zichtbaar en benaderbaar voor jongeren. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan en te weten wat er onder hen speelt.

De straatcoaches benaderen de jongeren op een respectvolle, eerlijke en duidelijke manier. Ze spreken hen aan met een voor de jongeren begrijpelijke taal. Jongeren worden aangesproken op hun houding en gedrag en kunnen in bepaalde gevallen zorgen voor een juiste doorverwijzing naar zorg/hulpmaatwerktrajecten.

Uit ervaring blijkt dat straatcoaches een cruciale rol spelen in de informatiedeling met samenwerkingspartners. Zo worden jeugdgroepen in kaart gebracht. Op die manier kan worden onderscheiden wie de hoofdrolspelers en welke verbanden er liggen tussen (jeugd)groepen.