reset size mute speaker contrast

Straatcoaches

In Oud-Oost gaan straatcoaches ingezet worden. De inzet heeft een preventief karakter met het oogmerk om overlast tegen te gaan. De straatcoaches zijn zichtbaar en benaderbaar voor jongeren. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan en te weten wat er onder hen speelt.

De straatcoaches benaderen de jongeren op een respectvolle, eerlijke en duidelijke manier. Ze spreken hen aan met een voor de jongeren begrijpelijke taal. Jongeren worden aangesproken op hun houding en gedrag en kunnen in voorkomende gevallen zorgen voor een juiste doorverwijzing naar zorg/hulpmaatwerktrajecten.

De ervaring leert dat de straatcoaches een belangrijke schakelvormen in de informatieketen voor samenwerkingspartners. Zo zijn de jongeren en jeugdgroepen in kaart gebracht, kan worden onderscheiden wie de hoofdrolspelers zijn en welke verbanden er liggen tussen (jeugd)groepen.