reset size mute speaker contrast

Werkbezoek gedeputeerde Femke Wiersma

Donderdag 6 juni bracht Femke Wiersma, gedeputeerde van de Provinsje Fryslân, een bezoek aan Leeuwarden Oost. Het bezoek richtte zich op de pijlers gezondheid en leren. Bij alle activiteiten die worden ontwikkeld in de wijken wordt gekeken naar de groei van kinderen, jongeren en gezinnen door de activiteiten continue te verbinden aan leertrajecten voor de opstap naar werk.

MFC Het Mozaïek


Allereerst kreeg Wierma een rondleiding van Tessa Van Gilse – Mahmoud door Multifunctioneel Centrum Het Mozaïek in de Vrijheidswijk. Daarna lieten o.a. Janet Weima (directeur Proloog) en Dinie Bosma (directeur Eestroom) zien wat zij gezamenlijk doen om problematiek zoals laaggeletterdheid en armoede in de wijk tegen te gaan. Wiersma sprak ook met een aantal jongeren over hun rol en behoeftes in de wijk.

Wijkcentrum Bilgaard


Na het bezoek aan de Vrijheidswijk vervolgde Wiersma haar bezoek op de fiets, onder begeleiding van Henk Bijker (buurtsportcoach BV Sport), langs de Krajicek playground in Bilgaard. Vervolgens fietste Wiersma samen met Dick Bootsma naar het Wijkcentrum Bilgaard, waar werd gesproken met Liesbeth Oberman en andere vrijwilligers van Humanitas, Amaryllis en het Gezinslab. Deze organisaties helpen mensen die vastlopen in schulden of de bureaucratie.

Goede samenwerking


Zowel de vrijwilligers als wethouder Kramers en Marloes Schreur benadrukten het belang van goede samenwerking in de wijken. Met elkaar werd gesproken over het belang van armoedebestrijding in de wijken en de wijze waarop de samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers, overheid en alle andere partners van Leeuwarden Oost naar een nog hoger niveau met sterke gemeenschappen gebracht kan worden!