reset size mute speaker contrast

Pijler Werken

Meer mogelijkheden voor opstap naar werk:
Wijk- en bewonersbedrijven krijgen meer taken van de gemeente om mensen naar werk te begeleiden. Ze krijgen ook meer ruimte om eigen initiatieven uit te voeren. Zo kunnen ze meer maatwerk bieden.

Werk met baangarantie:
De buitendienst van de gemeente gaat meer mensen een baangarantie bieden. Zo kunnen ze actief worden in de wijken.

Opleidingstrajecten en stageplekken met baanmatching:
We koppelen opleiding en werk op een nieuwe manier aan elkaar. Jongeren kunnen een opleiding volgen en stagelopen. Daarna krijgen jongeren begeleiding bij hun nieuwe baan. De werkgever krijgt ook begeleiding. Zo voorkomen we dat jongeren weer uitvallen.

Toegang tot kinderopvang:
We maken kinderopvang mogelijk voor bewoners die dat nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast helpen we bewoners buurtouderschap te organiseren. Dan kunnen ze ook op elkaars kinderen passen.

Kansrijke beroepen zijn zichtbaar in de wijk:
Kinderen maken op school kennis met beroepen waar veel werk in is. Die beroepen maken we ook zichtbaar in de wijk. We koppelen opleidingen ook aan wijken, zodat bewoners ze vaker tegenkomen in hun leefomgeving. En leerlingen en studenten kunnen bijvoorbeeld ook stagelopen in de wijken.