reset size mute speaker contrast

Vrijheidswijk

‘Een jonge en heel kleurrijke buurt’

Vrijheidswijk - De Vrijheidswijk is gebouwd in de jaren ’60. De naam is jonger dan de wijk zelf.

Eind jaren ’80 had de wijk een slechte naam. Om daar verandering in te brengen, werden flats gesloopt. Hiervoor kwam laagbouw in de plaats. Bij deze renovatie kreeg de wijk ook de naam Vrijheidswijk. De straatnamen hebben een relatie met de Tweede Wereldoorlog.

De straten herinneren aan de Tweede Wereldoorlog

De Vrijheidswijk telt sinds de renovatie zo’n 3.500 inwoners. De Vrijheidswijk is een jonge en zeer kleurrijke wijk met voornamelijk sociale huurwoningen.

In 2021 is de wijk uitgebreid met 31 nieuwe appartementen. Deze appartementen staan aan het Johannes Kolfplein. Zij zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. De appartementen zijn aangesloten op het warmtenet en maken geen gebruik meer van gas.

Hoe zien de bewoners van de Vrijheidswijk de toekomst? Samen met Amaryllis en de gemeente is er gewerkt aan een wijkplan voor de komende tien jaar.