reset size mute speaker contrast

Pijler Leren

Rijke schooldag:


Leerlingen op de 11 IKC’s in Leeuwarden Oost krijgen de komende twee jaren nog meer uren om zich te ontwikkelen. Eind 2025 kunnen alle kinderen in groep 3 tot en met 8, zes uur per week een extra aanbod krijgen. In de 11 IKC’s krijgen veel leerlingen nu al twee uur extra aanbod. Voor deze uitbreiding heeft Leeuwarden Oost ruim vier miljoen euro gekregen van het ministerie van Onderwijs.

Soepele overgang basisschool – voortgezet onderwijs:


BOOST is gestart met het geven van huiswerkbegeleiding voor leerlingen van 10 tot 14 jaar op drie locaties in Leeuwarden Oost. Hiermee wordt de overgang van de basisschool naar de middelbare school minder groot gemaakt.

Meer informatie over of aanmelden voor BOOST? l.galema@humanitas.nl of boost.leeuwarden@humanitas.nl

Jongeren ondersteunen

Ook jongeren worden geholpen bij een leertraject. De lifecoaches ondersteunen ze hierbij; zij hebben nu 75 contacten met jongeren en zijn een belangrijke schakel in het leven van jongeren tot 27 jaar in het (weer) op orde krijgen van wonen, financiën, scholing of werk en persoonlijke groei.