reset size mute speaker contrast

Pijler Leren

Rijke schooldag:
Meer uren en meer activiteiten per week voor kinderen op de basisschool. Daarmee vergroten we de kansengelijkheid.

Soepele overgang basisschool – voortgezet onderwijs:
Begeleiding bij huiswerk voor leerlingen van 10 tot 14 jaar om de overgang van de basisschool naar de middelbare school minder groot te maken.

Ouders kunnen rolmodel zijn:
Ouders zijn het belangrijkste rolmodel voor hun kinderen. We bieden ouders de kans om hun vaardigheden te versterken. Zo kunnen ze hun kinderen beter ondersteunen in hun ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan taal. Daarbij krijgen de ouders hulp van professionals.