reset size mute speaker contrast

Camminghaburen

‘De grootste wijk van Leeuwarden Oost’

Camminghaburen - Camminghaburen is gebouwd tussen 1977 en 1996. Het is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’.

Bloemkoolwijken worden zo genoemd omdat de straten rondlopen. Van bovenaf ziet de wijk er daardoor uit als bloemkool.

Een echte ‘bloemkoolwijk’ met veel groen

Camminghaburen is gebouwd tussen 1977 en 1996. Het is een zogenaamde ‘bloemkoolwijk’. Bloemkoolwijken worden zo genoemd omdat de straten rondlopen. Van bovenaf ziet de wijk er daardoor uit als bloemkool.

De wijk bestaat uit drie buurten: Camminghaburen-Noord, Camminghaburen-Midden en Camminghaburen-Zuid. De hele wijk doet mee aan het programma Leeuwarden Oost, maar het accent ligt op Camminghaburen-Noord. Hier wonen ruim 4.000 mensen. Verreweg de meeste van de 1.887 woningen zijn koopwoningen (1.376).

Hoe zien de bewoners van Camminghaburen de toekomst? Samen met Amaryllis en de gemeente is er gewerkt aan een wijkplan voor de komende tien jaar.