reset size mute speaker contrast

Wijkmarkt Heechterp

Het concept stedenbouwkundig plan voor de wijkvernieuwing van Heechterp ligt van 14 juli tot en met 24 augustus ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen officieel een mening geven over het plan. Op zaterdag 9 juli presenteren Elkien en gemeente Leeuwarden het concept stedenbouwkundig plan aan bewoners van Heechterp tijdens een wijkmarkt.

Kom naar de wijkmarkt op zaterdag 9 juli !

Waar: op het veldje achter de flat aan de Archipelweg 224 t/m 236

Wanneer: tussen 11 en 14 uur

Van masterplan naar stedenbouwkundig plan

In april en juni van dit jaar werkten we samen met bewoners in themabijeenkomsten aan het concept stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan staat bijvoorbeeld waar straks de nieuwe woningen en de wegen komen en hoe we de buitenruimte willen inrichten. Voorafgaand aan het stedenbouwkundig plan maakten Elkien en de gemeente in samenspraak met bewoners het Masterplan. Dit plan werd eind 2021 gepresenteerd aan de wijk.

Hoe verder?

Na de zomer bespreken burgemeester en wethouders van de gemeente alle reacties die zijn binnengekomen. Het college van b. en w. legt het concept stedenbouwkundig plan al dan niet gewijzigd voor aan de gemeenteraad om er een definitief besluit over te nemen. Daarna maakt de gemeente het bestemmingsplan.

De komende maanden bezoekt Elkien de 214 bewoners uit het zuidelijke deel van de wijk Heechterp. Als 70% van deze bewoners heeft ingestemd met de sloop/nieuwbouwplannen, gaat het sociaal plan in werking. Na de bouw van de Wilgenflat (fase 1) wordt er in fases verder gesloopt en nieuw gebouwd. Elkien bezoekt ook de overige bewoners een ruime tijd voorafgaand aan de sloop.
De totale wijkvernieuwing duurt zeker 10 jaar.

Heechterp Vernieuwt!

De 24 portiekflats in Heechterp met 576 woningen zijn verouderd. Elkien gaat deze slopen en vervangen door andere woningen. De gemeente gaat de buitenruimte in de wijk opnieuw maken. Daarom werken Elkien en de gemeente samen. Bewoners weten natuurlijk zelf het beste wat hun wensen zijn voor de nieuwe wijk. Daarom vernieuwen we Heechterp samen met hen.