reset size mute speaker contrast

Alle IKC’s zijn begonnen met extra tijd op school

Leerlingen op alle IKC’s in Leeuwarden Oost brengen nu twee uur extra per week op school door. In die tijd kunnen ze zich beter ontwikkelen op allerlei gebieden: van cultuur en beweging, tot gezondheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

Leerlingen op alle IKC’s in Leeuwarden Oost brengen nu twee uur extra per week op school door. In die tijd kunnen ze zich beter ontwikkelen op allerlei gebieden: van cultuur en beweging, tot gezondheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

De extra schooluren helpen om de kansenongelijkheid ten opzichte van kinderen in andere delen van de gemeente te verkleinen. Het extra aanbod wisselt pers school, zodat dit het beste past bij de behoefte van de leerlingen. Sinds mei zijn alle IKC’s gestart met de extra uren.

Van programmeren tot theaterles

Op het ene IKC kunnen kinderen bijvoorbeeld kiezen tussen leren programmeren, huiswerkbegeleiding of meedoen aan een kinderkoor. Op een ander IKC zijn er lessen Pencak Silat, typelessen of een cursus theater. Per IKC wisselt het aanbod ook door het jaar heen.

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de invoering van het programma School & Omgeving in Leeuwarden Oost. Met dit programma wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kinderen in aandachtsgebieden in Nederland gelijke kansen bieden in en om school. Leeuwarden krijgt dit jaar bijna € 600.000 voor dit extra aanbod.

Elk kind komt tot zijn recht

“Elk kind heeft het recht om zijn talent maximaal tot zijn recht te laten komen. Op welke plek je ook opgroeit”, zegt Astrid Jorna, directeur van IKC Franciscus in de wijk Oud Oost. “Daarom zijn we heel enthousiast over het extra aanbod dat we nu kunnen aanbieden, waardoor leerlingen zich breder kunnen oriënteren. Dat is niet alleen leuk, maar het helpt onze leerlingen ook om later hun eigen pad te kiezen.”

De volgende IKC’s in Leeuwarden Oost bieden nu extra lestijd aan:

  • IKC Prins Constantijn
  • IKC De Kinderkoepel
  • IKC Aventurijn
  • IKC De Plataan
  • IKC Franciscus
  • IKC Prins Maurits
  • IKC Eestroom
  • IKC Montessori
  • IKC Trianova

Twee IKC’s van buiten Leeuwarden Oost doen ook mee: IKC Het Palet en IKC Potmarge.