reset size mute speaker contrast

“Als jongerenwerker willen wij jongeren een stem geven”

In Leeuwarden Oost zijn er jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat maakt ze vatbaarder om verkeerde keuzes te maken. Het snelle geld kan voor deze jongeren bijvoorbeeld heel verleidelijk zijn. Door hun gedrag binnen een groep, zorgen ze bij omwonenden voor een onveilig gevoel. Arnold Jorna, teammanager jongerenwerk bij Amaryllis (Welzijnsorganisatie in de gemeente Leeuwarden) vertelt over de aanpak Preventie met Gezag.

“Als jongerenwerker wil je jongeren een stem geven.” zegt Arnold. Daarbij gaat zijn team jongerenwerkers zoveel mogelijk vanuit de leefwereld van jongeren het contact aan. “Wij zijn een luisterend oor en bieden ze aandacht. Het is schrijnend om te zien dat het daar zo vaak aan ontbreekt; persoonlijke aandacht.” Arnold neemt ze dan ook graag mee naar bijeenkomsten. “ Zo krijgen jongeren een gezicht. Praat met jongeren en niet over ze.” 

Preventie met gezag

Arnold is hoopvol over de aanpak Preventie met Gezag. Door meer jongeren perspectief te bieden, en duidelijke regels te stellen moet voorkomen worden dat zij afglijden naar de criminaliteit. “De leefwereld van jongeren begrijpen, zorgt er niet automatisch voor dat je ze op een ander spoor kunt brengen. Als jongerenwerker willen wij meer zichtbaar zijn. En meer tijd om jongeren te leren kennen. Niet alleen binnen een groepsdynamiek. Wij zijn ook actief op scholen, zo leren we jongeren kennen als individu. Op die manier pak je eerder signalen op wanneer jongeren dreigen te ontsporen. Vervolgens kunnen wij waar nodig onze partners inschakelen. Zo zetten wij elkaar in onze kracht!”

Verbindende factor

“In ons werk schuilt er altijd een spanningsveld.” Zegt Arnold. “Halen wij bij problemen gelijk de ouders erbij, dan kunnen de jongeren ons als ‘snitch’ ervaren. Ook als het gaat om gelijk alle informatie te delen met de politie. Dan is het vertrouwen in ons weg. Juist vanuit dat vertrouwen zullen ze iets van ons aannemen, en kan de politie ons beter benutten. Als partners moeten wij elkaar hierin begrijpen en vertrouwen. Uiteindelijk doen wij het samen.”

Warmte bieden en duidelijke regels

Arnold vervolgt: “Jongeren hebben warmte en duidelijke regels nodig. Verder geven zij aan dat ze een eigen plek willen. De schommel en wipwap zijn jongeren wel ontgroeid. Hoe mooi zou het zijn wanneer zij dan veilig ergens terecht kunnen om elkaar te ontmoeten? Wat wij jongeren moeten meegeven is ‘Wij horen en zien jullie’ Veel problemen kunnen dan al voorkomen worden.”