reset size mute speaker contrast

Armoedebestrijding: een beroep op liefde, hoop en gemeenschap 

Vandaag, de internationale dag voor de uitroeiing van armoede, wil ik stilstaan bij de realiteit van armoede. Voor zij die in armoede leven, is dit niet enkel een jaarlijkse aandachtstrekker, maar een dagelijkse strijd voor overleven.

Column door Marloes Schreur, programmadirecteur Leeuwarden Oost. 

Terwijl ik deze woorden schrijf, regent het buiten en laat de zon zich sporadisch zien. De herfst laat zich voelen met koude windvlagen die om het huis heen gieren. Hier zit ik warm en droog. Ik besef mij dat er mensen zijn die deze basisbehoeften missen: een warm onderkomen, voedsel, drinkwater en dierbaren. 

De kracht van naastenliefde 

Als kind van een gezin dat met schulden, verslaving, depressie en werkloosheid worstelde, kwam de ‘koude regen’ regelmatig voorbij in mijn leven. Soms voelden we ons buitenbeentjes en vonden niet altijd aansluiting in onze omgeving. Naast deze tegenslagen leerde ik ook de kracht van naastenliefde kennen. Die ene lerares die me een kleurrijke tweedehands winterjas gaf, waar ik met trots jarenlang in rondliep. Vrienden van mijn ouders die ons de kans gaven om in hun huis vakantie te kunnen vieren. Mijn ouders konden er niet altijd zijn. Ondanks dat gemis heb ik als kind altijd hun liefde mogen voelen. Zo kon ik als kind alles prima aan.    
 

Ontmoeting met impact 

Een tijdje geleden, tijdens een feest in Leeuwarden Oost, zag ik een jongen lopen. Met grote ogen zocht hij naar plastic flessen. Zo hoopte hij wat statiegeld te verdienen om iets lekkers te kunnen kopen op het wijkfeest. Ik wilde hem meteen helpen, maar hij weigerde. Ik begreep dat heel goed, want dat zou zijn zelfstandigheid aantasten. Uiteindelijk vond ik een 2 euro munt en liet de keuze aan hem. Dolblij nam hij het aan en rende naar het feest. Deze ontmoeting raakte mij diep in het hart. Het behouden van zelfstandigheid, zowel bij het geven als ontvangen, is een gedeelde zoektocht in tijden van armoede. Ondanks mijn eigen ervaring wilde ik het ook zo snel mogelijk oplossen. 

Een sterke gemeenschap 

Ik deelde het verhaal met de wijkbeheerder die hem herkende als iemand die geregeld om eten vroeg in het wijkcentrum. De beheerder leerde hem dat hij ook kon helpen in ruil voor eten. Nu vraagt hij niet langer om eten, maar biedt zijn hulp aan. Ondanks dat je natuurlijk niet wilt dat hij om eten hoeft te vragen, werd hij liefdevol gezien in de gemeenschap. Hem wordt geleerd zichzelf te redden met steun van zijn gemeenschap en staan zijn ouders er niet alleen voor.  

Uit persoonlijke ervaring weet ik hoe belangrijk rolmodellen en steunpilaren in de buurt zijn. Vooral voor kinderen die er opgroeien. Het zijn de mensen binnen de gemeenschap die de grootste impact kunnen hebben door de ander te zien en te steunen met een klein gebaar. Het versterken van deze gemeenschappen is nodig in een tijd van toenemende armoede. Maatschappelijke organisaties, zoals politie, werkgevers en scholen, kunnen daarnaast bijdragen aan het creëren van extra kansen voor mensen. 

Verbinding 

Ook weet ik vanuit ervaring dat perspectief hoop en energie biedt. Na het overlijden van mijn geliefde was mijn toekomstperspectief met hem van de één op de ander dag weg. In die periode bracht het maken van een dansvoorstelling mij perspectief en zin in het leven. Sta eens stil bij je eigen perspectief en bedenk wat je nodig hebt wanneer dingen niet gaan zoals gepland, hoe klein ook. Liefde en perspectief zijn de magische ingrediënten voor verbinding. Steunpilaren in de gemeenschap kunnen geen wonderen verrichten, maar ze kunnen wel de last van armoede verlichten en perspectief vergroten.  

17 oktober, de dag om internationaal stil te staan bij armoede in de wereld. Een maatschappelijk probleem wat in Nederland groeit tot 5,7 % van de bevolking en van kinderen is dat zelfs tot 7%. In Leeuwarden groeit gemiddeld 12% van kinderen op in armoede en in Leeuwarden Oost zelfs 24% van de kinderen.  

In Leeuwarden Oost komt dat in 2020 voor Heechterp Schieringen uit op 47%, Bilgaard 40% en Vrijheidswijk op 36%. Een jaar later is dat allemaal met circa 5% gestegen. In Heechterp Schieringen groeit dus meer dan de helft van de kinderen op in armoede.