reset size mute speaker contrast

dbieb pakt uit met programma naar behoefte

Met een brede programmering in de wijken en activiteiten afgestemd op de behoeften in de wijken wil dbieb bijdragen aan het versterken van de kracht van inwoners van Leeuwarden Oost. Wijkbewoners kunnen kosteloos meedoen met workshops, lessen, en (inloop)activiteiten op het gebied van met name basisvaardigheden en gezondheid. “De eigen kracht (her)vinden of versterken, ook wel met een mooi woord ‘empoweren’ genoemd. Daar gaat het om.”

dbieb heeft geen gebouwen in de wijken, maar is er wel aanwezig. In de Buurtkamers bijvoorbeeld, waar inwoners voor gezelligheid, activiteiten en hulp van onder andere Humanitas en Amaryllis langskomen. “dbieb organiseert bijvoorbeeld in de wijken (voor)leesactiviteiten, biedt hulp bij het aanleren van digitale vaardigheden en ook staan in enkele Buurtkamers een kleine collectie boeken in eenvoudige taal”, vertelt programmeur Getty Bouma. Een deel van de programmering in de vijf oostelijke wijken van de stad is niet nieuw en is ook in andere wijken en dorpen in het verzorgingsgebied van dbieb/Bibliotheken Midden-Fryslân te vinden. Maar met aansluiting bij Leeuwarden Oost en dan specifiek het thema gezondheid kan dbieb meer inwoners bereiken. “Er is nu meer capaciteit. We kunnen echt uitpakken. Het gaat om informele hulp met een lage drempel die bewust ook niets kost voor de deelnemers”, legt programmamanager Arjen Nijboer uit.

Gezondheid

Het aanbod draait vooral om het verbeteren van basisvaardigheden (taal-, digitale-, en gezondheidsvaardigheden), digitale vaardigheden, gezondheid en, vaak gerelateerd aan de andere: financiële vaardigheden. Zo is er de digi-inloop in Bilgaard voor vragen over tablet, smartphone of computer. De cursus Voel je goed in Camminghaburen is bedoeld voor volwassenen die willen werken aan een gezonde leefstijl en moeite hebben met taal. Naast aandacht voor gezonde voeding en een bezoek van een diëtist komt ook beweging aan bod. Kennis over gezonde voeding is sowieso een belangrijk onderwerp binnen het thema gezondheid. In de toekomst kunnen alle koks van de wijkrestaurants een training krijgen over gezonde voeding, zo is het plan.

Per wijk

In mei start in het wijkgebouw van Heechterp een Sisterhood-groep voor (alleenstaande) moeders met een andere achtergrond dan de Nederlandse cultuur. Waar dbieb anders vaak een beroep moet doen op vrijwilligers, kan met Leeuwarden Oost een professional van Cultuurschakel de groep begeleiden. Het idee voor de groep kwam vanuit de wijk zelf. dbieb sluit nadrukkelijk aan bij de behoefte in de wijken en vroeg wijkbewoners ook naar hun wensen. “Inwoners zijn vaak erg op de eigen wijk gericht, dus je moet echt iets in de wijk organiseren. In Oud-Oost is een leuke groep vrijwilligers opgeleid die mensen helpt bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Overal geldt dat de drempel voor bezoekers laag is.”

Arjan en Getty

Versterken talent

De talentcoaches van dbieb trekken komende tijd actief de wijken in. Kinderen en tieners kunnen tijdens een wijkmarkt makkelijk de stap zetten naar een talentgesprek. De talentgesprekken zijn bedoeld om samen te ontdekken welke talenten een kind heeft. Getty ziet een kind vaak stralen na zo’n gesprek, dat altijd een positieve insteek heeft. “We gaan ook ouders meer in de talentgesprekken meenemen. Zo krijgt het focussen op talent – iedereen heeft het – nog meer basis.” Nijboer hoopt de ingezette methode door te kunnen trekken in de kindercarrières. “Zodat kinderen op hun twaalfde bijvoorbeeld zelf aangeven: ik ben een mooie-dingen maker.”

Zelfvertrouwen

Het willen leren van vaardigheden en sociaal contact is vaak een aanleiding om een cursus of activiteit te volgen, maar toename van het zelfvertrouwen is een belangrijk gevolg. “Dat zeggen de deelnemers zelf, van sommige activiteiten meten we ook het effect”, legt Arjen uit. Zelfvertrouwen doet heel veel, het zorgt er ook voor dat mensen keuzes durven en kunnen maken, aldus Getty. “De eigen kracht (her)vinden of versterken (empoweren) dat is de kern. Daar gaat ons programma in Leeuwarden Oost aan bijdragen.”