reset size mute speaker contrast

De Wijkregisseur als spin in het web

Theda Heijs en Dieuwke Prins zijn sinds 1 januari Wijkregisseur in de Vlietzone. Zij zijn werkzaam bij Huurdersplatform Nieuw Elan en het Huurteam Leeuwarden.

Dieuwke PrinsTheda Heijs

Manifest Vlietzone

Stichting Vlietvaardig werd door de gemeente Leeuwarden in 2021 gevraagd om samen met bewoners, het wijkpanel en ondernemers na te denken over een aanpak voor de wijk. Daaruit kwam het Manifest Vlietzone voort. In het plan staat beschreven waar bewoners kansen en mogelijkheden zien om de wijk leefbaarder te maken.

Verbindende rol

Eén van die plannen is het aantrekken van een wijkregisseur. wijkregisseur willen zij samen met wijkbewoners, gebiedswerkers, sociale werkers en andere partners een bijdrage leveren aan een leefbare wijk. Theda en Dieuwke zien zichzelf hierin een verbindende rol hebben.

Wat doet een wijkregisseur?

Wijkregisseurs weten wat er speelt in de buurt en zoeken daarbij naar oplossingen:

  • Ze kennen de wijkagenten, handhavers, welzijnswerkers, straatcoaches, winkeliers enz.
  • Ze weten over lopende bewonersinitiatieven en evenementen.
  • Voor bewoners, gemeente, brandweer, winkeliers, enz zijn wijkregisseurs een aanspreekpunt voor wat vies, kapot en onveilig is in de wijk.

Heb je vragen of wil je graag met de wijkregisseurs in gesprek? Heb je een leuke idee voor je straat of wijk? Bel of stuur ze dan een email: tel 058-2132415 of info@huurteamleeuwarden.nl