reset size mute speaker contrast

Een nieuwe kans in de beveiliging

Na een ongeval bij een vorige werkgever raakte Jeremy uit het werk en stapelden de schulden zich op. Nu bouwt hij aan een nieuwe toekomst bij AA-Security. “Het is zo tof als mensen een kans krijgen.

Ongeveer een jaar geleden maakte Jeremy voor het eerst kennis met Dirk Westerhof van Leeuwarden Oost. Je kunt niet zeggen dat het toen goed met hem ging.


“Ik had een baan in de distributie gehad. Veel laden en lossen, soms wel 15 á 16 uur per dag”, vertelt Jeremy. “Ik raakte eruit toen er bij een ongeluk een kast op mijn voet viel. Mijn baas zei dat het mijn eigen schuld was, dus hij betaalde geen ziektegeld. Ook al kwam het ongeluk doordat ik mijn mobiel van hem moest opnemen.”

Thuis in de schulden

Kortom, Jeremy kwam thuis te zitten. Hij kwam ook nog eens in de financiële problemen. De lange werkdagen hadden ook hun tol geëist, vertelt Jeremy. “Ik zat op het randje van een burn-out”. Problemen genoeg dus, en samen met Dirk ging Jeremy uitzoeken hoe hij aan een betere toekomst kon werken.


Ambitie had hij wel. “Ik vind de beveiliging mooi. Dan draag je verantwoordelijkheid. Je moet kunnen ingrijpen als het nodig is, maar het is vooral belangrijk dat mensen zich veilig bij je voelen. Als je voor een evenement werkt, ben je ook een visitekaartje.”

Toch een betaalde baan

“De zoektocht ging daarmee nog niet makkelijk”, vertelt Dirk. “Jeremy had tijd en ruimte nodig, en ik moest soms op mijn handen zitten zodat hij naar zijn eigen doel kon werken.” Wel ging Jeremy aan de slag als vrijwilliger voor AA-Security, dat aan de Heliconweg zit. Ook had hij plannen om een opleiding te volgen in de beveiliging. Bijna onverwacht kreeg Jeremy een kans op een betaalde baan. Want Annedien Roorda-Brouwers, de directeur van AA-Security, was op zoek naar iemand voor de backoffice.


Ze kende Jeremy al via zijn familie, die ook als vrijwilliger werkt. “Ons bedrijf groeit, en dan kom je voor praktische vragen te staan. Ik had iemand nodig die vragen over de ICT kan beantwoorden en die bijvoorbeeld kan helpen bij de kledinguitgifte en de administratie. Ik dacht: die Jeremy moet toch meer kunnen?”, vertelt Annedien.

Er weer bovenop komen

“En zo zat ik ineens vijf dagen in de week op kantoor”, vult Jeremy aan. Met ondersteuning vanuit Leeuwarden Oost, met stipejild van de gemeente en met een Jongerenvoucher van Fryslân Werkt was er ook coaching en begeleiding beschikbaar. “Die hebben wij niet zelf in huis”, zegt Annedien.

Ook al wist ze dat Jeremy het moeilijk had, was dat voor Annedien geen belemmering om hem aan te nemen: “Veel werkgevers denken: als hij dan maar niet opnieuw ziek wordt! Maar ik heb lang bij een arbodienst gewerkt en weet: als mensen er weer bovenop komen, komen ze er vaak sterker uit. Bovendien: het is zo tof als mensen een kans krijgen.”

Die kans betekent ook heel veel voor Jeremy. Hij is niet meer werkloos, maar zonder sores is hij nog niet. Dat is ook op het werk soms te merken. Jeremy: “Ik heb het privé soms lastig. Dan is het beter dat ik dat van te voren zeg.” Zolang hij daar open over is, kan hij bij Annedien op begrip rekenen:  “Iedereen heeft wel eens een dag dat het wat minder gaat.”

We komen er wel

Meestal is het juist prettiger om structuur te hebben, vertelt Jeremy. “Als je teveel tijd hebt, zit je voor de tv en kijk je een film, en daarna nog een film. En dan ga je om drie uur ’s nachts naar bed en is de dag half voorbij als je wakker wordt.”

Bovendien: Jeremy laat ook zien dat hij ondanks alle zorgen toch aan het werk gaat. “Door mijn financiële problemen hou ik nog weinig over, maar ik werk wel. Uiteindelijk levert dit me wat op.” Daar is Annedien het van harte mee eens. “We komen er wel.”