reset size mute speaker contrast

Ervaringen van jongeren in de bijstand

Foto schulden

Over twintig jaar staan er geen jongeren meer langs de kant. Dan hebben ze betaald werk of dragen op een andere waardevolle wijze bij aan de maatschappij. Dat is de ambitie van de pijler werk van het programma Leeuwarden Oost. In Leeuwarden Oost zitten relatief veel jongeren in de bijstand. 41% tegenover 30% procent in heel de gemeente Leeuwarden. Recent werd er een onderzoek gedaan naar deze groep.

Kennis opdoen

Het UWV heeft al veel informatie over jongeren die in de bijstand zitten. Maar informatie over hoe jongeren de bijstand beleven niet. Om kennis op te doen over deze jongeren is er in samenwerking met data Fryslân, Planbureau Fryslân en de gemeente, onderzoek gedaan. Het onderzoek werd gehouden onder jongeren tussen de achttien en zevenentwintig jaar. De opgedane kennis wordt gedeeld in de Hub Posityf Opgroeie Yn e’ Buert. Tijdens het onderzoek zijn er interviews afgenomen met zeven jongeren. Op basis van deze interviews komt er nog een vervolgonderzoek.

Terugvallen in de bijstand

Opvallend is dat veel jongeren na een tijd van werken, opnieuw in de bijstand terechtkomen. We hebben het hier over 44,6 procent van de jongeren. Uit de gesprekken met jongeren komt naar voren dat privéomstandigheden, begeleiding en een lastige situatie op het werk een grote invloed hebben. Deze factoren komen vaak ook nog eens samen.

Vrees voor korten

Jongeren praten niet graag over hun privé situaties. Wanneer zij er wel over willen praten hebben ze het gevoel niet serieus te worden genomen door hun baas. Hierdoor haken zij snel af. Nemen zij vervolgens ontslag, dan vertellen ze dit altijd goed door aan hun begeleider. Dat heeft gevolgen voor hun uitkering. De druk van het korten op de uitkering zorgt ervoor dat jongeren zich genoodzaakt voelen werk te doen dat niet bij ze past. Dat houden ze niet lang vol waardoor ze terugvallen in de bijstand.
Tijdens de interviews met enkele jongeren kwamen er tips ter sprake. Hieronder vind je de meest voorkomende tips voor scholen, werkgevers en de overheid:

Tips van jongeren

  1. Jongeren willen graag maatwerk. Zowel in de begeleiding op scholen, bij de werkgever en de gemeente. Denk daarbij in mogelijkheden en doe het samen met de jongere.
  2. Neem als werkgever de tijd voor je werknemers. Wordt er gevraagd om duidelijkheid? Geef dat dan. Behandel iedereen gelijk.
  3. Zet zelf als eerste de stap in communicatie. Een aantal jongeren geeft aan het bij problemen lastig te vinden de eerste stap tot communicatie te zetten. Wanneer een docent, werkgever of begeleider de eerste stap zet, wordt de drempel verlaagd.
  4. Bij de gemeente zou er tussen verschillende afdelingen beter gewerkt kunnen worden aan goede communicatie. Financiën en handhaving voeren nu soms acties uit zonder de situatie echt te kennen. Jongeren willen ook dat er beter met hun gecommuniceerd wordt. Ze willen graag weten waar ze aan toe zijn.

      Klik op de onderstaande link voor het rapport: