reset size mute speaker contrast

Cultuurschakel brengt mensen samen

Eten verbindt. Daarom werd op vrijdag 16 maart een iftar georganiseerd in het wijkcentrum Heechterp-Schieringen. Maar liefst honderd gasten van allerlei achtergronden schoven aan voor deze maaltijd. “Zeker voor een eerste keer was het heel geslaagd”, zegt organisator Lamya Jama van het team Cultuurschakel.


Cultuurschakel is een jonge organisatie die een schakel wil zijn tussen mensen met migratieachtergrond en instanties zoals scholen, overheden en wijkcentra. Het team bestaat uit Nasra, Nima en Faiza Elmi, Afrah Abdullah en Lamya Jama. Alle vijf hebben ze een andere expertise, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en verpleegkunde. “We zijn nu nog samenwerkende zzp’ers, maar we willen uitgroeien tot een organisatie waarin we onze ervaring en onze verschillende expertises voor specifieke en complexe vragen kunnen inzetten voor de professionals en voor burgers in Leeuwarden en omstreken. Een voorbeeld is dat artsen ons vragen hoe ze het beste voorlichting kunnen geven over diabetes.” Een doel is ook om groepen met diverse achtergronden bij elkaar te brengen. Lamya: “In alles wat we doen focussen we op overeenkomsten. We zijn allemaal mensen en hebben dezelfde wensen, zoals veiligheid, financiële zekerheid en de behoefte aan verbinding en gemeenschap”

Iftar


Een iftar, de maaltijd die moslims na zonondergang eten tijdens de ramandan, kan mensen volgens Cultuurschakel op meerdere niveaus verbinden. Samen eten faciliteert sociale interactie, bevordert culturele uitwisseling, versterkt familie- en gemeenschapsbanden, en draagt bij aan de viering van tradities en rituelen. “De mooiste gesprekken voer je vaak aan tafel, het zijn vaak de mooiste momenten in het leven. Daarom organiseerden we graag deze iftar”, zo verwoordt Lamya. Vrijwilligers van het restaurant LekkerBriek in het wijkcentrum maakten het eten: onder andere fruit, salade en soep.

Diversiteit


Ongeveer honderd mensen vanuit verschilde achtergronden en leefwerelden kwamen 16 maart samen: religieuze instanties, politici, studenten, leraren, vrijwilligers, wijkbewoners van Turkse, Marokaanse, Eritrese en Friese/Nederlandse afkomst. Jong en oud. “We wilden graag de diversiteit van Heechterp-Schieringen en de diversiteit van Leeuwarden zien en de interactie tussen verschillende groepen bevorderen. Zo kun je begrip krijgen voor elkaar en ook vooroordelen doorbreken.”

Gesprekken


De vrouwen hadden een presentatie gemaakt met onderwerpen om over te praten. “We zijn op zoek naar verbinding, naar dialoog, we willen graag verhalen van mensen horen. Wie ben jij? Waar lopen jullie tegenaan?” Maar meteen ontstond op een natuurlijke manier al gesprekken aan tafel, over het geloof, het eten en de wijk bijvoorbeeld, zo hoorde Lamya. “En dus hebben we het zo gelaten, het is ook het mooist als het vanzelf gaat en mensen zich niet verplicht voelen. Bijzonder vond ik zelf om te horen dat een aantal gasten met christelijke achtergrond nu ook vast, net als moslims doen tijdens de ramadan, zo zie je overeenkomsten.”

Dichter bij elkaar


Een iftar zorgt voor ontmoeting. Wijkbewoners komen op een makkelijke manier met elkaar in contact en bouwen mogelijk netwerken op. “Samen eten maakt ook dat mensen zich minder eenzaam voelen en zich meer verbonden voelen met anderen in de wijk en stad. En dat is zo belangrijk. In tijden van toenemende verdeeldheid bracht dit initiatief juist mensen dichter bij elkaar.”