reset size mute speaker contrast

Foto-expositie biedt inspiratie voor mooie ideeën

Donderdag 15 september ging wethouder Nathalie Kramers en beleidsmakers van gemeente, BV SPORT en GGD Fryslân, het gesprek aan met kinderen van IKC Prins Constantijn in Oldegalileën. Vorig najaar trokken zij eropuit in hun eigen wijk.

De foto’s laten de wijk zien door de ogen van kinderen. Zowel de plekken die zij leuk vinden, als plekken die zij onaantrekkelijk vinden. Na het zien van de foto’s, zaten de de kinderen klaar om het gesprek aan te gaan.

Waarom buitenspelen? 

Het initiatief was bedoeld om een beeld te krijgen in hoe kinderen meer in beweging kunnen worden gebracht in hun eigen woonomgeving. Hoe stimuleer je kinderen om meer buiten te spelen? Want buitenspelen lijkt steeds minder te gebeuren door kinderen in de huidige digitaliserende wereld. En beweging is juist zo goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zo worden zij handiger, leniger en fitter. De Gemeente Leeuwarden zet zich als JOGG gemeente dan ook hier nadrukkelijk voor in.

In gesprek met de kinderen 

Veel jongens vertelden over hun ervaring van een voetbalveldje dat naast een honden-uitlaatveld ligt. “Wanneer wij voetballen komt de bal ook vaak op dat veldje. Dat is best smerig, want er liggen vaak nog hondendrollen. Wat ook vaak gebeurd is dat onze ballen worden stuk gebeten door de honden.”

Opvallend is dat de kinderen oog hebben voor achterstallig onderhoud bij woningen. Dat draagt niet bij aan gevoel van thuis zijn in de buurt. “Als ik buiten ben word ik niet blij van sommige huizen. Die zouden veel mooier zijn wanneer ze er netjes uitzien. Het is ook prettig wanneer er minder onkruid zou zijn” weet een leerling te vertellen. Daarbij wordt gelijk aangegeven dat er ook veel rommel in de buurt is. Ruimen de kinderen zelf hun afval wel op? “Dat zou ik wel moeten doen, maar als ik dan troep zie, gooi ik het er eerlijk gezegd wel bij” geeft één van de kinderen toe.

Wat kan beter?

Wanneer je de kinderen laat dromen zien zij het liefst een grote glijbaan komen, een pretpark en zelfs een snoepwinkel. Vraag je naar realistische wensen, dan krijg je vaak het antwoord dat zij meer de ruimte willen hebben om te spelen. Kinderen willen vooral een veilige en leefbare omgeving, iets dat veel van hun ouders lijken te onderstrepen. Het blijkt dat een aantal kinderen binnen worden gehouden omdat ouders bepaalde plekken als onveilig ervaren. De leerlingen willen ook graag betere speeltoestellen voor zowel jonge als oudere kinderen. Zo gaven enkele meisjes aan dat zij grotere schommels zouden willen. “Dan kun je lekker relaxed schommelend met elkaar praten”. 

In gesprek met elkaar

De meningen en ervaringen van leerlingen werden besproken tijdens een werksessie met beleidsmakers van de gemeente, BV Sport en GGD Fryslân. Grote vraag was; hoe stimuleren wij het buitenspelen in de buurt? Dat er goed naar de kinderen werd geluisterd blijkt wel uit het gegeven dat er meer vanuit de beleefwereld van de kinderen werd gedacht. “Denken wij niet teveel vanuit onze eigen jeugd bij het vormgeven van speelplaatsen? De wereld verandert en ook hoe kinderen hun jeugd beleven” werd er hardop gedacht. “Misschien kunnen wij werken met ‘kind adviseurs’ die namens andere kinderen meedenken en adviseren bij het ontwikkelen van speelplaatsen” werd vervolgens geopperd.

Veel inspiratie en mooie ideeën

Er werd zelfs nog breder gedacht na aanleiding van de gesprekken met de kinderen. Zo werd er gedacht aan het toevoegen van een digitaal spelelement om kinderen meer in beweging te krijgen. Met het thema circulair zouden kinderen betrokken kunnen worden bij een project dat hun omgeving mooier maakt. Van oude dingen nieuwe dingen maken die hun leefwereld kleur geven. Op die manier zou het aantrekkelijk kunnen worden om buiten te spelen. Met al die suggesties bleek het voor de beleidsmakers een inspirerende en waardevolle middag te zijn. Met dank aan de kinderen.