reset size mute speaker contrast

Gezinslab krijgt vervolg in Leeuwarden Oost  

De mensen achter het Gezinslab

Het Gezinslab in Leeuwarden Oost kan dankzij nieuwe financiële ondersteuning van FNO (een vermogensfonds voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief) worden voortgezet. Tot 2030 zal FNO samen met Gemeente Leeuwarden, NHL, RUG/Campus Fryslân en Amaryllis ruim 1,5 miljoen euro investeren in het Gezinslab in Leeuwarden Oost.

Het Gezinslab in Leeuwarden Oost kan dankzij nieuwe financiële ondersteuning van FNO (een vermogensfonds voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief) worden voortgezet. Tot 2030 zal FNO samen met Gemeente Leeuwarden, NHL, RUG/Campus Fryslân en Amaryllis ruim 1,5 miljoen euro investeren in het Gezinslab in Leeuwarden Oost.  

FNO: “De begroting wordt breed gedragen door verschillende partijen, wat bijdraagt aan een goede borging. Het Gezinslab dient als voorbeeld voor andere wijken, waarin samenwerking en resultaatgerichtheid centraal staan”.  

Ondersteuning dichtbij 

Het Gezinslab wil de gezondheid van bewoners verbeteren door achterliggende oorzaken, zoals stress, schulden, werkloosheid of een ongezond levenspatroon samen aan te pakken. Zodat mensen meer grip ervaren op hun situatie. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier: met vrijwilligers, buurtbedrijven, ervaringsdeskundigen en professionele hulpverleners. Het Gezinslab is te vinden in Netwerkcentrum Leeuwarden en het wijkbedrijf in Bilgaard.  

Gelijkwaardigheid in samenwerking 

Het uiteindelijke doel is om deze informele aanpak onderdeel te maken van het reguliere beleid in de gemeente Leeuwarden. Er wordt samengewerkt met partners zoals Gemeente Leeuwarden, NHL, RUG/Campus Fryslân en Amaryllis. Een belangrijk aspect hierbij is de gelijkwaardigheid tussen professionals, vrijwilligers en inwoners en het opzetten van een leernetwerk.   

Ervaringen tot nu toe 

Leeuwarden Oost bewoner Ien heeft een verleden met drugsgebruik en depressie. Haar twee kinderen waren hierdoor uit huis geplaatst. Ien had het vertrouwen in de overheid volledig verloren, totdat ze het Gezinslab ontdekte. Daar vond ze begrip en ondersteuning. Met de hulp van het Gezinslab kreeg ze een nieuw huis, werden de kinderkamers op orde gebracht en keerden haar kinderen terug naar huis. Het Gezinslab heeft daarmee niet alleen gezinsgeluk hersteld, maar ook aanzienlijke kosten bespaard die anders zouden zijn gemaakt voor pleeggezinnen. 

Dick Bootsma van het wijkbedrijf Bilgaard benadrukt het belang van het bereiken van zoveel mogelijk gezinnen en het vergroten van de gezondheid. “Het Gezinslab versterkt de gemeenschap en maakt gebruik van beroepskrachten waar nodig.” Senan Hubanic van Netwerkcentrum Leeuwarden waardeert de samenwerking tussen officiële instanties en beroepskrachten met vrijwilligers en bewoners in de wijken.  

Vrijwilligers Charlene en Bianca zijn ook blij dat het Gezinslab een vervolg krijgt: “Het biedt ons meer mogelijkheden activiteiten te organiseren om contact te maken met gezinnen.” Beide willen armoede verminderen en kinderen en ouders betrekken bij leuke activiteiten.  

Van kantoor naar de wijken 

De gemeente Leeuwarden streeft naar eenvoudiger en daadkrachtiger beleid binnen het sociaal domein. Het Gezinslab speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling door praktijkgericht beleid te borgen voor de lange termijn. André Enter, Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling zegt hierover: “We willen graag leren van de praktijk om ons beleid daarop te maken. Dat houdt in dat we meer van kantoor naar de wijken moeten verschuiven.”