reset size mute speaker contrast

Gezinslab

Het Gezinslab wil de gezondheid van bewoners verbeteren door achterliggende oorzaken, zoals stress, schulden, werkloosheid of een ongezond levenspatroon weg te helpen nemen. Dat gebeurt op een laagdrempelige manier: met vrijwilligers, buurtbedrijven, ervaringsdeskundigen en professionele hulpverleners.

Vanuit het programma Leeuwarden Oost gaan de komende jaren diverse partijen samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak “Gezinslab Leeuwarden Oost” waaronder de bewonersorganisaties, ervaringsdeskundigen, Amaryllis, Healthy Aging Netwerk Noord-Nederland (HANNN), NHL Stenden Hogeschool, RUG/Campus Fryslân en de gemeente.

Ervaringsdeskundigen

Samen met ervaringsdeskundigen willen wij de oorzaken van een slechtere gezondheid oppakken. Het stedelijke vernieuwingsprogramma Leeuwarden Oost krijgt hiervoor de komende 2,5 jaar 5 ton voor de wijken Oud Oost en Bilgaard.

Financiering

Het geld is afkomstig van FNO, een vermogensfonds voor gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. Het programma Leeuwarden Oost gaat de komende tien jaar een lerende samenwerking aan met FNO.

Niet over mensen praten, maar met mensen

Het Gezinslab, de naam zegt het al, werkt met gezinnen uit de wijk (en ervaringsdeskundigen) aan een manier van werken waarbij hulpvragen snel en laagdrempelig worden opgepakt. Daarbij ligt de nadruk op gelijkwaardige samenwerking tussen instanties en bewoners. Dus niet: over mensen praten. Maar wel: met de mensen.

Locaties: Bilgaard en Netwerkcentrum de Klomp