reset size mute speaker contrast

Hoe gaat het met de lifecoaches?

Een groepsfoto van de life-coaches.

In maart 2023 startte het project met de life coaches. Hoe hebben zij het afgelopen jaar beleefd? We kunnen er zelf een stuk over schrijven, nog beter is het om de life coaches zelf aan het woord te laten.

Sinds onze start in maart hebben we contact gehad met 80 jongeren, waarvan 55 jongeren momenteel door ons worden begeleid. Wekelijks houden we contact met jongeren. Zowel fysiek als telefonisch of via WhatsApp. Daarbij onderhouden wij nauw contact met hun netwerk.

48% van onze tijd besteden we zeer intensief aan deze jongeren. Tijdens deze gesprekken ondersteunen, begeleiden en helpen wij ze. Vaak begint het met het opbouwen van vertrouwen en rust te brengen in hun situatie. Dat vertrouwen opbouwen neemt veel tijd in beslag. Het is dan ook een kwestie van volharding en betrokken blijven bij de jongere en hun situatie.

Vanuit daar kijken we naar hun wensen, zoals bijvoorbeeld school of werk. Wij dagen de jongeren uit om buiten hun vertrouwde comfortzone te stappen en te werken aan hun dromen. Soms moesten daarbij letterlijk en figuurlijk drempels worden overwonnen om tot een doorbraak te komen.
Ook in het komende jaar blijven wij ons inzetten voor jongeren.


Een kleine greep uit het afgelopen jaar;

  • Er is voorkomen dat een jongere op straat kwam te staan toen een pand werd gesloten.
  • Met het mini-maatwerkbudget werd een fiets gerepareerd van een jongere. Zo kon zij weer aan haar verplichtingen voldoen.
  • Door schulden kon een jongere niet terugvallen op de zorgverzekering. Daarom werd het trekken van een rottende kies door ons betaald.
  • Heeft een jongere geen reclasseringsverplichting opgelegd gekregen omdat er al veel stappen worden gezet samen met de life coach.
  • Een jongere is gestart met dagbesteding nadat hij lange tijd alleen dag en nacht aan het gamen was in zijn kamer.
  • Meerdere jongeren zijn weer gestart met een opleiding.
  • Daarnaast staan wij stil bij de leuke mijlpalen zoals bijvoorbeeld hun verjaardag, behalen van een diploma, rijbewijs etc.
  • Eind 2023 hebben wij kerstpakketten uitgedeeld aan onze jongeren.

Wij blijven aansluiten waar anderen loslaten.

Groetjes van de lifecoaches Leeuwarden Oost