reset size mute speaker contrast

Minister Schouten op bezoek in Leeuwarden Oost

Maandag 6 maart bracht minister Carola Schouten een bezoek aan Leeuwarden Oost. De minister, die gaat over Armoedebeleid, werd bijgepraat over de armoedeaanpak in de gemeente Leeuwarden. Beleidsmedewerkers van gemeente Leeuwarden, medewerkers van organisaties zoals JINC en Amaryllis en ervaringsdeskundigen vertellen over armoedeaanpak en over de ervaringen daarbij.

Armoedeaanpak van de gemeente

Gemeente Leeuwarden staat al jaren in de top tien gemeenten met de meeste armoede. Armoede kan grote gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld slecht zijn voor de gezondheid, invloed hebben op de woonsituatie en zorgen voor minder ontwikkelkansen. Daarnaast kan het zorgen voor schaamte, sociale isolatie, eenzaamheid, stress en depressie.

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om Leeuwarden armoedevrij te maken. Leeuwarden moet een gemeente zijn waar alle inwoners mee kunnen doen, zich kunnen ontplooien en een goed leven kunnen leiden. De leeuwarder aanpak bestaat uit drie pijlers:

  1. De laatste generatie in armoede
  2. Vergroten bestaanszekerheid
  3. Vereenvoudigen en versnellen schuldenaanpak

Jong geleerd is oud gedaan

Leerlingen van groep 8 van IKC Trianova kregen in de jeugdhonk van het wijkgebouw de les ‘welk geldtype ben jij?’. De les werd verzorgd door de Kredietbank en maakt geldkwesties bespreekbaar. Ook werd met de leerlingen verschillende scenario’s doorlopen. Wat doe je wanneer jouw inkomen daalt door ontslag? En hoe zorg je ervoor dat je maandelijks rond kunt komen?

Tot slot vertelde programmamanager Marloes Schreur hoe het programma Leeuwarden Oost doormiddel van systeemdoorbraken zich richt op armoedebestrijding. De minister kreeg daarbij ook het programmaplan overhandigd

Minister Schouten ging ook met haar hand in de verf om een handtekening op het doek te zetten. Zo liet ook zij zien dat er samen wordt opgetrokken in het programma Leeuwarden Oost.