reset size mute speaker contrast

Nieuw schooljaar gestart met werkbezoek Minister Wiersma

Maandag 29 augustus bracht onderwijsminister Dennis Wiersma een bezoek aan twee integrale kindcentra’s (IKC’s) in Leeuwarden Oost. Het ging om IKC Trianova en IKC Franciscus. Beide IKC’s werden bezocht vanwege het programma de Rijke Schooldag. De Rijke Schooldag is een project waar Leeuwarden samen met 45 andere voorlopers aan deelneemt.

Rijke Schooldag

De gedachte achter dit programma is dat scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders samen een verrijkt programma bieden waarmee kansen voor kinderen kunnen worden vergroot. Zo krijgt ieder kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen, te groeien en te ontdekken waar ze goed in zijn. Om dit mogelijk te maken werd er pas geleden geld beschikbaar gesteld door de overheid. Op beide IKC’s krijgen kinderen vanaf het nieuwe schooljaar per week twee uur extra aanbod.

Werkbezoek

Tijdens het werkbezoek kreeg de minister een rondleiding om te zien wat er allemaal gebeurt. Met zijn hand in de verf heeft hij ook een handtekening op het doek laten zetten. Dat laat de intentie zien dat er samen wordt opgetrokken in het programma Leeuwarden Oost. Ook is hij het gesprek aangegaan met de directeur, kinderen en ouders. Op deze manier kreeg de minister een goede indruk van wat er allemaal op de IKC’s speelt als deel van de Rijke Schooldag. De minister kwam overigens niet alleen. Ook een delegatie van het ministerie van OCW was hierbij aanwezig. Daarnaast waren ook de burgemeester, wethouder en bestuurders van de basisschoolkoepels (Proloog, BMS en PCBO) tijdens het werkbezoek aanwezig.