reset size mute speaker contrast

Op onderzoek in eigen wijk

Leeuwarden Oost staat voor een gezonde leefomgeving. Hoe zorg je ervoor dat opgroeiende kinderen meer gaan bewegen in de wijk? En hoe draag je bij aan gezondere keuzes op het gebied van voedsel? Bv SPORT, GGD Fryslân en het JOGG Leeuwarden hebben voor de zomer hier onderzoek naar gedaan.


Leerlingen en ouders van drie IKC’s in de wijken Bilgaard, Heechterp-Schieringen en Camminghaburen werden meegenomen op onderzoek in hun eigen wijk. Tijdens het onderzoek werden de bevindingen van leerlingen en ouders letterlijk in kaart gebracht. Tijdens de wandeling door hun eigen werden zij geïnterviewd over de wensen die ze hebben en wat er volgens hen beter zou kunnen.

De wensen en knelpunten in Heechterp-Schieringen


Meer veiligheid


Opvallend is dat de resultaten uit de drie wijken veel op elkaar lijken. Ouders en leerlingen geven aan dat er weinig speeltoestellen zijn voor de iets oudere kinderen. Ook zouden ze meer ontmoetingsplekken willen hebben. Ouders en leerlingen kwamen geregeld onveilige verkeerssituaties tegen. In de toekomst zien zij dit graag verbeterd worden.


Gezond eten

Uit de gesprekken met kinderen bleek dat kinderen koken interessant vinden. Zij willen hier dan ook graag meer over leren. De meeste kinderen vonden het ook erg goed dat erop hun school (een deel van het jaar) fruit aanwezig is. De gesprekken met ouders lieten zien dat zij merken dat er niet altijd gezond eten mee naar school genomen wordt. Daarnaast merkten zij ook op dat een beperkt budget of taal een belemmering kan zijn voor gezonde voeding.