reset size mute speaker contrast

Pilot met gratis kinderopvang in Leeuwarden Oost

In Leeuwarden Oost start een pilot met gratis kinderopvang. Ouders krijgen hierdoor de kans om een opleiding te volgen of te beginnen aan een traject dat uitzicht biedt op betaald werk.

Deze proef houdt in dat er 5 fulltime opvangplaatsen per jaar beschikbaar zijn van maandag tot en met vrijdag. In de praktijk plaatsen ouders hun kind echter een paar dagen per week op de kinderopvang. Van één opvangplaats maken dan ook meerdere kinderen gebruik.

De pilot is een samenwerking tussen het programma Leeuwarden Oost, de gemeente Leeuwarden, Stichting kinderopvang Friesland (SKF) en Sinne kinderopvang.

In mei zijn de eerste twee kinderen voor drie dagen in de week geplaatst op een locatie van Sinne kinderopvang in Leeuwarden Oost. Hun moeder is begonnen met een traject naar een betaalde baan.

Proef van twee jaar

Ouders die niet werken hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Dat kan vaak een belemmering zijn om een opleiding te volgen of op een andere manier door te stromen naar betaald werk. Met de pilot wordt het mogelijk om de stap naar werk te maken.

De pilot, dat gefinancierd wordt door het Rijk, duurt twee jaar. Slaagt de pilot, dan wil de gemeente kijken of de gratis plekken in de kinderopvang structureel kunnen worden gemaakt.

Gelijke kansen voor elk kind

Voor wethouder Nathalie Kramers is het zeker, voor kinderen maakt het veel uit of je ouders werk hebben “Ik hoop dat ouders die dat nodig hebben, dankzij de pilot een opleiding en werk vinden die bij hen passen. Dat geeft bestaanszekerheid en dat is goed voor het hele gezin.”

Laura Hollander, bestuurder van Sinne kinderopvang en Jeannet van den Akker, bestuurder van SKF zeggen: “Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties streven wij naar een gelijke start en gelijke kansen voor elk kind. Dit initiatief van de gemeente Leeuwarden sluit naadloos aan bij onze missies”.

Wie komen ervoor in aanmerking?

Gezinnen die aan de pilot willen meedoen moeten in één van de wijken van het programma Leeuwarden Oost wonen. Het is wel een voorwaarde dat ze starten met een opleiding of met een werktraject.