reset size mute speaker contrast

Proef met kwijtschelden van schulden

Honderd huishoudens in Leeuwarden Oost kunnen waarschijnlijk meedoen aan een experiment waarbij ze hulp krijgen helpen om schuldenvrij te worden. Een meerderheid van de Leeuwarder raad was woensdag positief over de pilot ‘Schuldenvrij Leeuwarden’.

Wanneer mensen geen kans zien om binnen drie jaar hun schulden af te lossen, kan er bij de Kredietbank een regeling worden getroffen. Wanneer zo’n regeling mogelijk is wordt het grootste deel afgelost. Toch blijft er een restschuld over. Dit zorgt bij veel mensen voor veel stress. En dat heeft impact op andere problemen die vaak de basis vormen van schuldproblematiek.

Schulden- en stressvrij

Door de pilot kan de restschuld in één keer worden kwijtgescholden. Daarmee kunnen deelnemers op papier binnen een paar maanden schuldenvrij zijn. De deelnemers krijgen ook ondersteuning zodat voorkomen wordt dat zij opnieuw in de schulden belanden. De gemeente hoopt op deze manier huishoudens versneld ‘schulden- en stressvrij’ maken.

Bedoeld voor inwoners zonder regeling

Wanneer de tweejarige pilot succesvol blijkt te zijn, zal het kwijtschelden van restschulden een standaardaanpak worden binnen de gemeente Leeuwarden.

In juni had het college het plan al vastgesteld maar de raad had nog wel aanvullingen. Zij wilden een goede monitoring van de effecten op korte en lange termijn. En dat de deelnemers goede begeleiding zouden krijgen. Voor de pilot wordt 350.000 euro uitgetrokken en is bedoeld voor de inwoners van Leeuwarden Oost die nog geen regeling hebben getroffen.  

Op 22 september stemt de gemeenteraad van Leeuwarden over de pilot.