reset size mute speaker contrast

Nieuw Oud Oost 

Met het vertrek van Cambuur komt er een mogelijkheid om iets nieuws te creëren. De openbare ruimte wordt voor de nieuwe (cam)buurt erg belangrijk. Wij spraken met Wieger Postma, Stedenbouwkundige bij de gemeente Leeuwarden. “Wij willen hier iets creëren dat de buurt met de omliggende wijken verbindt.”

  

Aandacht voor openbare ruimte 

Bij Nieuw Oud Oost is er daarom bewust al in een vroeg stadium nagedacht over de openbare ruimte. “Omdat het gebied van de gemeente is, kunnen we direct met de openbare ruimte bezig. Zo kan Skills Garden echt het hart worden van het aan te leggen park” zegt Wieger. Skills Garden is een op maat ontworpen omgeving in de openbare ruimte waar mensen samen of alleen veelzijdig kunnen sporten, spelen en bewegen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veelzijdig sporten voor meer plezier zorgt, blessures voorkomt en zorgt voor betere prestaties.

Skills Garden 

Een nadrukkelijke wens van omwonenden is het behoud van het Cambuur DNA in het gebied. Volgens Wieger wordt daar zeker gehoor aan gegeven. “Cambuur zal natuurlijk terugkomen in de straatnamen. Maar met een Skills Garden blijft sport belangrijk in dit gebied.” Het veld van Cambuur wordt een Multi court. Denk aan een aantal velden op een beperkt aantal vierkante meter. Zoals een voetbalveld, basketbalveld enz. “Maar niet alle beweegvormen vinden daar plaats. Ook in het park rond de woonclusters kun je voor sport terecht. Denk aan calisthenics, pumptrack en bootcamp” vertelt Wieger.  

Cambuurboom 

Wieger vervolgt; “Wat ik persoonlijk leuk vind is dat er op de middenstip van het oude veld een boom geplant gaat worden. Op die manier willen we de geschiedenis van Cambuur op deze plek vastleggen. De ambitie is dat dit een plek wordt waar iedereen graag komt om met elkaar te bewegen en te ontmoeten.”    

Groen 

Naast Skills Garden dat vooral uit natuurlijke elementen zal bestaan, worden de woningen ook bijzonder. “Hier komen woningen die biobased worden gebouwd. Wij willen hier laten zien dat wonen hand in hand kan gaan met betaalbaarheid, duurzaamheid en de natuur. Er wordt dan ook gebruikgemaakt van nieuwe bouwtechnieken. Denk aan natuurmuren waarbij stenen niet gebakken zijn, maar gemaakt van samengeperst slib uit de Waddenzee” legt Wieger uit. 

Een fijne plek 

Wieger is erg enthousiast over alle plannen. “Het wordt hier echt een groene oase. Een fijne plek om te wonen, elkaar te ontmoeten en aan beweging te doen. Binnenkort kun je al een glimp van de nieuwbouw zien in de vorm van inheemse beplanting zoals maïs en zonnebloemen. Alles is al ingezaaid. Over een paar weken zie je de contouren van wat hier komen gaat.”  

Planning Nieuw Oud Oost 

2024: start placemaking en afronden onderzoeken. 

2025: sloop ‘De Klomp’, sloop Oost tribune, aanleg park en start verkoop. 

2026: start woningbouw  

2029: o.a aanleg Skills Garden 

2030/2033: project Nieuw Oud Oost klaar.