reset size mute speaker contrast

Preventie met Gezag

Met het programma Preventie met Gezag willen wij voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of er verder in afglijden.

Samen met jongerenwerkers, wijkagenten, straatcoaches en andere partners, willen wij de komende tien jaar extra inzetten voor deze groep jongeren. Dit doen wij door elkaar te versterken op het gebied van vroeg-signalering, preventie, begeleiding en begrenzing. Zo willen wij zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren met criminaliteit in aanraking komen of er verder in afglijden. Ook willen wij jongeren die na een delict terugkeren in de maatschappij, zo goed mogelijk begeleiden.