reset size mute speaker contrast

Proef Schuldenvrij Leeuwarden kan los

De pilot Schuldenvrij Leeuwarden, waarbij honderd huishoudens in Leeuwarden Oost hun restschulden krijgen kwijtgescholden, kan van start gaan.

De pilot Schuldenvrij Leeuwarden, waarbij honderd huishoudens in Leeuwarden Oost hun restschulden krijgen kwijtgescholden, kan van start gaan. Bij deze proef krijgen mensen met ernstige, problematische schulden een finale kwijtschelding, waarbij ze langdurige begeleiding krijgen om hun leven weer op te bouwen en te voorkomen dat ze weer in de schulden komen.

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 27 juni het uitvoeringsplan voor SchuldenvrijLWD vastgesteld. De gemeenteraad kan nog wensen en bedenkingen bij het plan uiten. Daarna kan worden begonnen met het uitvoeren van de proef.

“Ik heb goede hoop dat deze proef veel mensen te hulp schiet die in de schulden zijn terechtgekomen. Hun leven staat jarenlang stil, heel vaak buiten hun schuld”, zegt Hein Kuiken, wethouder armoede: “Als ze verlost zijn van hun schulden, kunnen ze dankzij goede begeleiding veel sneller aan een nieuwe toekomst werken.”

Dicht bij de bestaande aanpak

De proef sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande aanpak: iedereen die op dit moment geen kans ziet zijn of haar schulden binnen drie jaar af te lossen, kan via de Kredietbank Nederland proberen tot een schuldregeling te komen.

Wanneer het ook lukt zo’n minnelijke regeling te treffen, wordt het grootste deel van de schulden afgelost, maar blijft een restschuld over. Die restschuld moet de inwoner in drie jaar aflossen, zodat er voor het dagelijkse leven in die tijd maar weinig geld overblijft. Dat levert veel stress op: het is daardoor lastig het leven weer op te pakken.

Restschuld in één keer kwijtgescholden

Het vernieuwende van de proef SchuldenvrijLWD is dat nu deze restschuld in één keer wordt kwijtgescholden. Hierdoor is een deelnemer in theorie in maanden schuldenvrij en niet pas na jaren. Onderdeel van de proef is wel dat de deelnemer intensieve hulp krijgt om het leven weer op te pakken en schuldenvrij te blijven. Daarbij staan de wensen en ideeën van de deelnemer zelf centraal.

Proef geldt voor Leeuwarden Oost

Voor de proef SchuldenvrijLWD heeft de gemeenteraad op 26 januari €350.000 uitgetrokken. De proef geldt voor inwoners van Leeuwarden Oost (de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Camminghaburen en Heechterp-Schieringen). In dit gebied woont 60% van alle inwoners van de gemeente die op de bijstand is aangewezen.

Omdat de proef aansluit bij de bestaande schuldenaanpak, is het niet mogelijk je aan te melden voor kwijtschelding van schulden. Iedereen die binnen Leeuwarden Oost een minnelijke schuldenregeling treft, komt in aanmerking voor kwijtschelding.
De pilot SchuldenvrijLWD duurt twee jaar. Als de proef succesvol is, wordt het kwijtschelden van restschulden de standaard aanpak binnen de gemeente Leeuwarden.