reset size mute speaker contrast

Extra geld jeugdcriminaliteit bestrijding

Voor de periode 2023 tot en met juni 2026 stelt het Rijk in totaal ruim €5,7 miljoen beschikbaar aan de gemeente Leeuwarden en partners in het zorg en veiligheidsdomein voor de aanpak van jeugdcriminaliteit in Leeuwarden Oost. Dat geld komt vanuit het landelijke programma Preventie met Gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kwetsbare jongeren

In Leeuwarden Oost zijn er jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat maakt hen vatbaarder om verkeerde keuzes te maken. Zo kan het snelle geld voor deze jongeren heel verleidelijk zijn. Hoe mooi onze gemeente ook is, ook hier hebben wij te maken met drugshandel, uitbuiting, geweld en andere vormen van criminaliteit. Wij merken dat ook kinderen, jongeren en jongvolwassenen soms hierbij betrokken zijn, of zich ertoe aangetrokken voelen.

Wat houdt ‘Preventie met Gezag’ in?

Met het programma Preventie met Gezag willen wij voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of er verder in afglijden.

Samen met jongerenwerkers, wijkagenten, straatcoaches en andere partners, willen wij de komende tien jaar extra inzetten voor deze groep jongeren. Dit doen wij door elkaar te versterken op het gebied van vroeg-signalering, preventie, begeleiding en begrenzing. Zo willen wij zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren met criminaliteit in aanraking komen of er verder in afglijden. Ook willen wij jongeren die na een delict terugkeren in de maatschappij, zo goed mogelijk begeleiden.

Wat doen wij met het extra geld?

Het geld wordt gebruikt om extra in te zetten op het bieden van kansen én waar nodig het stellen van grenzen aan deze jongeren en hun omgeving. Zo willen dat er meer wijkagenten, jongerenwerkers en straatcoaches komen die samen met (jeugd)reclassering, het OM en het Zorg- en Veiligheidshuis een team te vormen.

Door de kennis en kunde van deze organisaties te bundelen, kunnen wij jongeren sneller en beter ondersteunen. Daarnaast wordt er ingezet op het bieden van voorlichting en trainingen op bijvoorbeeld scholen. Zo leren jongeren hoe zij weerbaarder worden voor criminaliteit.

Lees hier het persbericht