reset size mute speaker contrast

School & Omgeving

Ieder kind hoort gelijke kansen te krijgen in het leven. Daarbij zou het niet moeten uitmaken waar kinderen opgroeien. Met het programma School & Omgeving krijgen Leerlingen op alle IKC’s in Leeuwarden Oost twee uur extra per week les op school door. In die tijd kunnen ze zich beter ontwikkelen op allerlei gebieden: van cultuur en beweging, tot gezondheid en sociaal emotionele ontwikkeling.

De extra schooluren helpen om de kansenongelijkheid ten opzichte van kinderen in andere delen van de gemeente te verkleinen. Het extra aanbod wisselt pers school, zodat dit het beste past bij de behoefte van de leerlingen. Sinds mei zijn alle IKC’s gestart met de extra uren.

Van programmeren tot theaterles

Op het ene IKC kunnen kinderen bijvoorbeeld kiezen tussen leren programmeren, huiswerkbegeleiding of meedoen aan een kinderkoor. Op een ander IKC zijn er lessen Pencak Silat, typelessen of een cursus theater. Per IKC wisselt het aanbod ook door het jaar heen.

Met het programma School & Omgeving wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kinderen in aandachtsgebieden in Nederland gelijke kansen bieden in en om school.