reset size mute speaker contrast

Skillsgarden

Dit onderdeel is een ontmoetingsplaats waar jong en oud kan spelen, bewegen en sporten.

 

Op de plek van het huidige Cambuurstadion is al ruimte gereserveerd voor deze plek. Dit sluit aan op de wens van bewoners die in de wijkplannen staat. BV Sport wil in aanloop naar de realisatie sportactiviteiten voor bewoners organiseren en bewoners opleiden tot beheerder en sportbegeleider opleiden.