reset size mute speaker contrast

Wat zijn de wijkplannen voor Leeuwarden Oost?

Wat vinden de bewoners van Leeuwarden Oost belangrijk? Dat willen we graag weten. Daarom hebben we voor elke wijk in Leeuwarden Oost een wijkplan gemaakt. Daarin staat een top-5 van wat de wijk mooi maakt, en wat beter kan. Ook  de belangrijkste wensen en dromen van de bewoners die de komende twintig jaar (maar ook veel eerder!) uit moeten komen.

Wie heeft de wijkplannen gemaakt?
De wijkplannen zijn gemaakt samen met de bewoners, en met organisaties in elke wijk, zoals het wijkpanel of de wijkvereniging. Iedereen in Leeuwarden Oost krijgt een samenvatting van het wijkplan voor de eigen wijk in de bus.

Wat doen we met die wijkplannen?
De plannen en ideeën in het wijkplan voeren we zoveel mogelijk uit. Met een groot aantal ideeën zijn we nu al aan de slag, of we beginnen er snel mee. Voor sommige plannen hebben we ook meer tijd nodig om voor elkaar te krijgen.

De wijkplannen worden steeds vernieuwd, dus ieder goed idee blijft welkom!

Ik heb zelf een idee voor mijn wijk dat in een wijkplan past. Waar kan ik terecht?
Heeft u zelf een idee om uw wijk beter, mooier of gezonder te maken? Heel graag!

Stuur een mail naar leeuwardenoost@leeuwarden.nl. Dan reageren we zo snel mogelijk.

Ik wil melden dat iets in mijn wijk kapot is of beter kan. Waar kan ik terecht?
Alles wat kapot is of beter kan in uw straat of wijk, kunt u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld onkruid, losse stoeptegels, zwerfafval of gevaarlijke verkeerssituaties.

U kunt hier melden. U kunt ook bellen met 14058.

Ik wil sociale overlast melden. Waar kan dat?
Bij het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden overlast stevig aan. Dit doen zij samen met politie en hulpverleners. Ook vuurwerkoverlast meldt u via Meldpunt Overlast. U kunt ook bellen met 14058.