reset size mute speaker contrast

Werkbezoek minister Hugo de Jonge

Demissionair minister Hugo de Jonge bracht maandag 11 januari een bezoek aan Leeuwarden Oost. Eén van de 19 gebieden dat deel uitmaakt van het Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. Het langdurige (20 jaar) programma heeft als doel de armoede van generatie op generatie te doorbreken. De Jonge sprak met bewoners, uitvoerders en partners. Het bezoek richtte zich op de pijler gezondheid. Leeuwarden Oost, de gemeente Leeuwarden en partners werken samen in Nieuw Oud Oost aan een betere leefomgeving. Preventie staat daarbij centraal.

Stichting De Friesland

De Jonge werd in het huidige Cambuurstadion ontvangen door burgemeester Sybrand Buma, Karin Smit van Cambuur Verbindt en coördinerend wethouder van Leeuwarden Oost, Nathalie Kramers. Tijdens de lunch vertelde Nynke van der Meulen namens de  Zorgverzekeraar De Friesland waarom zij zich als partner verbinden aan Leeuwarden Oost. Zo financieren zij via Stichting De Friesland initiatieven met veel aandacht voor preventie. Waaronder ‘Scoren voor Gezondheid’ en het ‘Gezinslab.’

In Leeuwarden Oost groeien veel kinderen op in armoede (in sommige wijken meer dan de helft van de kinderen) en zijn de zorgkosten twee keer zo hoog dan in andere wijken in Leeuwarden. Marloes Schreur, programmadirecteur Leeuwarden Oost, benadrukte dat de betrokkenheid van De Friesland van grote waarde is voor Leeuwarden Oost. “Ik zou graag zien dat meer grote zorgverzekeraars zich inzetten voor de preventie en verbetering van de gezondheid in andere gebieden van Nederland.”

Scoren voor gezondheid en Gezinslab

Het project ‘Scoren voor Gezondheid’ wil schoolkinderen helpen vaker en gezonder te bewegen. Ze leren verschillende talenten bij zichzelf te ontdekken en krijgen daarbij inspiratie van voetballers van Cambuur en andere sporters.

Met het ‘Gezinslab’ willen wij in de wijken Bilgaard en Oud-Oost bewoners beter helpen bij het oplossen van problemen en het bieden van nieuw perspectief. Dat doen we met de inzet van ervaringsdeskundigen die op een laagdrempelige en open manier luisteren en doorverwijzen wanneer dit nodig is. Professionals krijgen daarbij ook meer ruimte om maatwerk te leveren als mensen vastlopen in de bureaucratie van regels. Wat in het Gezinslab wordt geleerd zal later ook in andere wijken in Leeuwarden toegepast worden. Daarbij investeert Stichting De Friesland in een programma van DBieb dat ondersteunt in basisvaardigheden bij kinderen en ouders.

Skillsgarden

Wethouder Hein de Haan vertelde meer over de woningbouw in het gebied en rond het huidige stadion. “Het nieuwe stadion komt op een andere plek, maar Cambuur verdwijnt hier nooit helemaal. De geschiedenis van de club willen wij terug laten komen in de nieuwe woningen. En hier op de plek van dit veld, willen wij het sportieve hart kloppend houden door de ontwikkeling van een Skillsgarden.” Dat de historie van Cambuur terug moet keren in het ontwerp van Skillsgarden bleek wel tijdens een bewonersbijeenkomst. Bewoners uit Oud Oost dachten tijdens deze avond mee over hoe zo’n Skillsgarden er nu uit moet komen te zien. Sido de Schiffart, manager sportontwikkeling van BV Sport, vult aan dat Skillsgarden meer is dan alleen sporten. Het gaat ook over een plek om elkaar te ontmoeten, de gemeenschap te versterken en het bieden van werkgelegenheid.

Gemeenschap versterken

Door de focus te leggen op preventie en dus de gemeenschap versterken, kunnen in een vroeg stadium gezondheidsproblemen worden voorkomen. Meerdere rapporten* die de afgelopen periode zijn gepubliceerd laten zien dat alleen investeren in leefstijl niet voldoende is. Ook is het belangrijk te investeren in de leefomgeving en de mogelijkheden die mensen hebben om hun eigen leefomgeving te beïnvloeden. De SER noemt bijvoorbeeld dat de leefomgeving voor 30% van invloed is op de gezondheid van inwoners.

*GRIP rapport van de raad voor het regeringsbeleid en het onderzoek over ruimtelijke uitsortering van het Bureau voor de leefomgeving.

Sportief

Met een minibus vervolgde minister de Jonge zijn bezoek richting de Rengershal. Siddo de Schiffart en buurtsportcoach Henk Bijker vertelden hem daar over de Athletic Skills Methode (ASM), die ook zal worden ingezet bij Skillsgarden. In de sporthal werd de ASM-methode gedemonstreerd door kinderen uit klas 6B van LSV die een sportles kregen onder leiding van docent Chris Beijer. De minister mocht ook zelf actief meedoen om de methode zelf te ervaren.