reset size mute speaker contrast

Wijkregisseur

Een Wijkregisseur wil samen met wijkbewoners, gebiedswerkers, sociale werkers en andere partners een bijdrage leveren aan een leefbare wijk.

Stichting Vlietvaardig werd door de gemeente Leeuwarden in 2021 gevraagd om samen met bewoners, het wijkpanel en ondernemers na te denken over een aanpak voor de wijk. Daaruit kwam het Manifest Vlietzone voort. In het plan staat beschreven waar bewoners kansen en mogelijkheden zien om de wijk leefbaarder te maken.

Verbindende rol

Eén van de plannen was om een wijkregisseur aan te trekken. Dat plan van stichting de Vlietzone loopt inmiddels. Theda Heijs en Dieuwke Prins zijn sinds 1 januari Wijkregisseur in de Vlietzone. Zij zijn werkzaam bij Huurdersplatform Nieuw Elan en het Huurteam Leeuwarden. Als wijkregisseur willen zij samen met wijkbewoners, gebiedswerkers, sociale werkers en andere partners een bijdrage leveren aan een leefbare wijk. Theda en Dieuwke zien zichzelf hierin een verbindende rol hebben.

Heb je vragen of wil je graag met de wijkregisseurs in gesprek? Heb je een leuke idee voor je straat of wijk bel of stuur ze een email: tel 058-2132415 of info@huurteamleeuwarden.nl