reset size mute speaker contrast

Wil je weten wat er op straat speelt, kijk dan ook online

Wat op straat een spontane vechtpartij lijkt, is vaak al online, via sociale media, gestart. Bij jongeren lopen online en offline naadloos in elkaar over. In de straatcultuur is dat niet anders, maakte criminoloog Jeroen van den Broek duidelijk op 8 september bij de aftrap van het programma Preventie met Gezag.

Wil je de jeugd bereiken die dreigt af te glijden in de criminaliteit of daar al in zit, dan moet je weten hoe de straatcultuur van dit moment in elkaar steekt. De online wereld vormt daar een belangrijk onderdeel van.

Dit was de boodschap van de Rotterdamse criminoloog Jeroen van den Broek in MFC Het Mozaïek in de Vrijheidswijk. Daar begon officieel Preventie met Gezag (PmG) in Leeuwarden, een programma  waarmee het Rijk de ondermijning en jeugdcriminaliteit in kwetsbare buurten in heel Nederland wil tegengaan.

“We willen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden,” vertelt Ingrid Burrie, coördinator Veiligheid bij Leeuwarden Oost. “Om ons in deze groep te kunnen verplaatsen, moeten we hun (online) straatcultuur beter leren kennen.”

Straatcultuur

Precies daar had Jeroen van den Broek alle genodigden zoals straatcoaches, jongerenwerkers, politie, OM, reclassering etc.in de Vrijheidswijk veel te leren. “Zijn ervaringen met de straatcultuur in Rotterdam gaven ons veel inzicht over hoe te kijken naar de straatcultuur in Leeuwarden Oost en het belang van straatcultuursensitief werken. Als ik bij iedereen een zaadje zou hebben geplant met het idee ‘ik moet hier echt mee aan de slag’, zou ik tevreden naar huis gaan.”

Jeugdcriminaliteit voorkomen

Eigenlijk zijn we in Leeuwarden al een tijd bezig, zegt Ingrid. “Het multiteam is al van start. Daarin werken alle partners die bij PmG betrokken zijn, van jongerenwerk en Halt! tot politie, Openbaar Ministerie en de Reclassering, samen om jeugdcriminaliteit te voorkomen en tegen te gaan. Al die partijen zetten zich in om te voorkomen dat een jongere in de criminaliteit terechtkomt, maar helpen hen ook als vrij komen uit de gevangenis, zodat ze niet opnieuw terugvallen. Zij zijn er echt voor de jongere: ze ondersteunen, begeleiden, helpen maar stellen ook grenzen (we vinden jou oké, maar je gedrag niet). We willen er zijn voor de jongeren in Leeuwarden Oost en hen een goede toekomst bieden.”

Daarnaast kunnen deze partijen vanuit het programma ook extra mankracht inzetten. Zo zijn o.a extra jongerenwerkers en straatcoaches aan de slag.

De insteek van de politie is dat de wijkagenten in Leeuwarden Oost voor 80 procent van hun tijd ook in ‘hun’ wijk aan het werk kunnen zijn. “Dat betekent heel veel, zeker als je bedenkt dat er ook bij de politie tekort aan personeel is”, vertelt Ingrid.

In actie komen

“Het trieste is dat sommige kinderen al op jonge leeftijd meer risico lopen om met criminaliteit in aanraking te komen”, zegt Ingrid. “Nu wordt het zaak om er eerder bij te zijn, om te voorkomen dat iemand afglijdt. Maar dat kan niet zomaar, natuurlijk. Voor mij is de belangrijkste vraag: wat geeft je de aanknopingspunten om al vooraf in actie te komen?”

Preventie met Gezag

Met het programma Preventie met Gezag wil Leeuwarden Oost voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of er verder in afglijden.

Jongerenwerkers, wijkagenten, straatcoaches en andere partners zetten zich de komende tien jaar extra in voor deze groep jongeren. Dit doen wij door elkaar te versterken op het gebied van vroeg-signalering, preventie, begeleiding en begrenzing.