reset size mute speaker contrast

IKC Trianova weet hoe mooi pluslessen zijn

Rijke schooldag IKC Trianova

Tien IKC’s – basisscholen met opvang – in Leeuwarden Oost bieden vanaf januari extra lesuren aan voor alle schoolkinderen. Bij IKC Trianova in Camminghaburen hebben ze al jaren ervaring. Esther Boomsma en Lizette de Graaf vertellen.

Het is het gezelligste, kakelbonte lokaal van IKC Trianova. Bij de ramen zie je een heel bos vol vogelhuisjes en uilen. Aan een muur hangen tekeningen van de planeten. Dit is de plek waar de groepen 3 tot en met zes hun pluslessen krijgen.

Al jaren heel gewoon

Hoe lang al? Cultuurcoördinator Lizette de Graaf weet het niet precies meer, bekent ze lachend. Acht, negen jaar? Hoe dan ook, de pluslessen: ruim twee uur extra school per week zijn al jaren heel gewoon. Een middag in de week krijgt ieder schoolkind lessen over bijvoorbeeld cultuur, sport, of over sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor de ouders zijn de extra lessen de gewoonste zaak van de wereld, zegt directrice Esther Boomsma. “De ouders weten niet beter. Velen vinden het fijn dat hun kind hier een middag in de week is.”

Wanneer mogen we weer?

Maar veel belangrijker is dat ook de kinderen de extra lessen heel leuk vinden. “We zijn net na de vakantie, dus we zijn nog niet gestart”, zegt Lizette: ,,Maar leerlingen beginnen nu al te vragen: wanneer mogen we weer?”

Op school leert iedereen ook meer dan op andere scholen. Of het nou om muziek, sport of kunst gaat: ook daarvan steek je heel veel op, zegt Lizette. “Het hoort erbij, net als rekenen en taal. Het versterkt elkaar zelfs. Esther is het met haar eens: “In groep acht hebben we hier de eindmusical, net als op heel veel andere scholen. Maar leerlingen bij ons zijn daar lang niet zo zenuwachtig over. Ze hebben in de plusles vaak al goed leren presenteren.”

Karate of muziekles

Beide juffen vinden het mooi dat er voor alle IKC’s in Leeuwarden Oost geld is gekomen voor extra lesuren op school. “We kunnen het goed gebruiken”, zegt Lizette. “Veel lessen zijn na drie of vier keer afgelopen. Dan beginnen we aan een nieuw onderwerp.”
“Maar hoe mooi zou het zijn als we sommige lessen een paar maanden achter elkaar kunnen aanbieden? Karateles of muziekles bijvoorbeeld. Dat kunnen veel ouders uit zichzelf niet betalen”, zegt Lizette. “Of zwemles misschien. Veel kinderen zitten hier zonder diploma.”
Het zijn maar ideeën, vertelt Esther. Ideeën heb je nodig, want in januari komen de extra lessen al. “Eerst willen we de ideeën horen van de kinderen en de ouders. Daarna bepalen we pas hoe we het gaan doen.”

  • Lees hier meer over het bezoek van minister Dennis Wiersma aan IKC Trianova en IKC Franciscus