reset size mute speaker contrast

Kabinet pakt kwetsbare wijken aan

Het programma Leeuwarden Oost kan doorgaan met het verbeteren van de leefbaarheid in vijf wijken in de stad. Op 4 juli maakte het kabinet bekend dat er fors extra geld en aandacht komt voor twintig stedelijke gebieden in Nederland, waaronder Leeuwarden Oost.

Op maandagmiddag werd in Schiedam Nieuwland Oost het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gelanceerd. Dat gebeurde in bijzijn van ministers Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Dennis Wiersma van Onderwijs.

Aanpak met lokale partners

Binnen het programma Leeuwarden Oost werkt de gemeente samen met meer dan vijftig lokale partners, waaronder de politie, woningcorporaties, wijkorganisaties, werkgevers, scholen, zorgverzekeraar De Friesland en Omrin. Leeuwarden Oost is er voor de lange termijn: twintig jaar. Die langdurige samenwerking maakt het mogelijk structurele problemen en achterstanden ook structureel aan te pakken.

Ook in de andere stedelijke gebieden werken verschillende partners samen om het verschil te maken in de wijken: de aanpak gaat in de eerste plaats van onderop. Maar ook vijf ministeries doen mee in de samenwerking. In de twintig gebieden samen wonen ongeveer 1,2 miljoen inwoners.

“Iedereen in Leeuwarden en in Nederland verdient een eerlijke kans op een goed inkomen en een leefbare wijk om in te wonen”, zegt Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden. “Vandaag is het een mooie dag. We beginnen met een langdurig programma waarmee we de kloof willen dichten tussen twintig gebieden en de rest van Nederland.”

Geld voor jongeren, schulden en vervanging woningen.

Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid start onder meer met een aanpak om te voorkomen dat jongeren (verder) in de criminaliteit terechtkomen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aanpak van problematische schulden.
Verder komt er geld voor het verbeteren en zo nodig vervangen van slechte woningen in de twintig gebieden. In elk van de twintig gebieden draagt het Rijk bij in de financiering van het programmabureau, dat voor samenhang zorgt tussen de vele onderdelen van het programma.

Uniek is ook dat vijf ministeries de handen ineen slaan om samen met de lokale partners de achterstanden aan te pakken. Het gaat om de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

“We gaan het samen doen”, zegt Nathalie Kramers, coördinerend wethouder voor Leeuwarden Oost. “Door meer zichtbaar te worden in de wijken, door altijd met de wijkbewoners, van jong tot oud, samen te werken en door je aanpak en de regelgeving te vernieuwen, kunnen we echt het verschil maken. Dat is voor ons echt belangrijk.”