reset size mute speaker contrast

Lelystad Oost bezoekt Leeuwarden Oost

Lelystad en Leeuwarden hebben iets gemeen. Samen zetten ze zich voor de komende 20 jaar in voor de leefbaarheid en veiligheid voor het Oostelijke deel van hun stad. Gisteren bracht dan ook een delegatie van Lelystad een bezoek aan wijkcentrum Bilgaard. Zij wilden meer weten over de Leeuwarder aanpak.

Delen van ervaringen

Tijdens de lunch gaf Marloes Schreur een presentatie waar ruimte was voor vragen en een gesprek.  O.a  kwamen de wijkplannen, kwijtschelding restschulden, de voor – nadelen van het gekozen structuur van het programma aan de orde. Wethouder Nathalie Kramer vertelde onze gasten over haar rol als coördinerend wethouder. Hoe doet zij dat? En hoe ervaart zij de samenwerking met het bestuur van het programma? Zij kon haar ervaringen delen met haar collega coördinerend wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra.  

Jaap Dijkema, bestuurslid van wijkvereniging Bilgaard, gaf antwoord op de vraag waarom Leeuwarden is gestart met een wijk- en bewonersbedrijf. Ook vertelde hij wat er allemaal te doen is in het wijkcentrum en hoe alles werkt. ‘Het helpt dat wij iemand als Dick Bootsma in ons midden hebben. Hij is de verbindende factor tussen onze partners en al onze vrijwilligers. Dat wil ik graag toch nog even kwijt nu ik mijn verhaal afrond’ zegt Jaap terwijl hij Dick Bootsma, zakelijk leider van  wijkbedrijf Bilgaard, een schouderklopje geeft.

Gerrie Tolsma rijdt wijkbewoners rond in de stad met de wijkauto

De verhalen van vrijwilligers

Bescheiden gaf Dick Bootsma gaf aan dat het toch zijn team van vrijwilligers en studenten is die het wijkbedrijf succesvol maken. Daarna nam hij de delegatie mee langs de projecten en spraken zij met de betrokkenen. Zo vertelde Gerrie Tolsma over de wijkauto. Voor 1,50 kunnen wijkbewoners beroep doen op Gerrie en haar collega. Zij rijden wijkbewoners binnen Leeuwarden naar de plekken waar zij zijn moeten. ‘Dan moet je denken aan ritjes naar het ziekenhuis. Gewoon echt praktische ritjes.’

Charlene Pieters vertelt over het Zakgeldproject

Bianca Jonkman vertelde onze bezoekers uit Lelystad over de Groenteam. Zij zorgen ervoor dat Bilgaard er netjes bijligt en groener wordt. Charlene Pieters praatte ze bij over het Zakgeldproject. Dat deed zij niet alleen maar samen met haar dochter. Jongeren zoals zij krijgen 2,- euro per uur wanneer zij zich vrijwillig voor de wijk inzetten.

‘Het is fijn wanneer je er voor iemand kunt zijn’

Studente Amanda vertelt over het grijze gebied in de zorg
Studente Amanda vertelt over het grijze gebied in de zorg

Terug in het wijkcentrum kon Jaap Reitsma de groep bijpraten over het Wijkservicepunt. Een aantal vrijwilligers helpen bewoners van de wijk met kleine klusjes en energiebesparing.  Amanda loopt stage bij het wijkbedrijf. Zij vertelde over het grijze gebied in de zorg. Zo koppelt zij vrijwilligers aan bewoners die eenzaam zijn. ‘Zelf ben ik ook een maatje voor iemand geworden. Het is fijn wanneer je weet dat je er voor iemand kunt zijn. Dat zij ervaren erbij te horen.’ En Liesbeth Oberman, sociaal werker van Amaryllis, kon vertellen over de buurtkamer. ‘Laatst kwam een vrouw uit de wijk Blitsaerd langs. Dat is een nieuwbouwwijk met vooral rijkere inwoners. Zij kwam langs om te vertellen hoe mooi ze het vond dat mensen hier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Zonder of met een hulpvraag.’

Het werkbezoek werd afgesloten met een informeel gesprek waar ervaringen werden uitgewisseld. Wij willen onze bezoekers uit Lelystad ontzettend bedanken voor hun komst. En hopen dat een inspirerende middag hebben gehad.