reset size mute speaker contrast

Schuldenvrij Leeuwarden

Foto schulden

Schuldenvrij Leeuwarden is een pilot waarbij honderd huishoudens in Leeuwarden Oost hun restschulden krijgen kwijtgescholden.

Bij dit project krijgen mensen met ernstige, problematische schulden een finale kwijtschelding, waarbij ze langdurige begeleiding krijgen om hun leven weer op te bouwen en te voorkomen dat ze weer in de schulden komen.

Voor de proef SchuldenvrijLWD heeft de gemeenteraad op 26 januari €350.000 uitgetrokken. De proef geldt voor inwoners van Leeuwarden Oost (de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Camminghaburen en Heechterp-Schieringen). In dit gebied woont 60% van alle inwoners van de gemeente die op de bijstand is aangewezen.

Kwijtschelding

Omdat de proef aansluit bij de bestaande schuldenaanpak, is het niet mogelijk je aan te melden voor kwijtschelding van schulden. Iedereen die binnen Leeuwarden Oost een minnelijke schuldenregeling treft, komt in aanmerking voor kwijtschelding.

De pilot SchuldenvrijLWD duurt twee jaar. Als de proef succesvol is, wordt het kwijtschelden van restschulden de standaard aanpak binnen de gemeente Leeuwarden.