reset size mute speaker contrast

Bewoners in Heechterp-Schieringen willen meer sociaal contact

Geconcentreerde blikken van bewoners tijdens bijeenkomst Heechterp-Schieringen

Maandagavond 4 maart kwamen 30 betrokken bewoners uit Heechterp-Schieringen bij elkaar om te praten over verbeteringen in hun wijk. Deze bewonersavond georganiseerd door Amaryllis, gemeente Leeuwarden en Leeuwarden Oost  was erop gericht om  de wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen en de huidige wijkplannen bij te werken.  Opbouwwerker Iqbal Aslam van Amaryllis merkte op: “Bewoners willen graag persoonlijk contact. Je ziet het ook terug in de wensen die zij hebben.” Tijdens de bijeenkomst wisselden bewoners ideeën uit over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Een van de meest besproken thema’s tijdens de bijeenkomst is de behoefte aan sociaal contact. Iqbal benadrukte: “Wat ik veel hoorde was ‘leer elkaar kennen.’ Ook al zijn er veel culturen en verschillen in de wijk, het is wel de plek die je met elkaar deelt. ‘Elkaar ontmoeten’ is duidelijk een wens die veel bewoners delen. Veel ideeën van bewoners zijn dan ook gericht op sociale activiteiten.”

Iqbal pleit voor een andere  aanpak om de leefbaarheid te verbeteren. Hij benadrukt dat we meer vertrouwen moeten geven aan de bewoners. Als zij met initiatieven komen, is het belangrijk om gezamenlijk naar mogelijkheden te zoeken. Zoals een bewoner tijdens de bijeenkomst zei, is geduld essentieel: “Trek dus niet gelijk de stekker eruit als een initiatief in het begin niet gelijk goed loopt. Dingen hebben nou eenmaal een aanloop nodig.” Hij prijst dan ook de lange termijnprogramma van Leeuwarden Oost als een positief voorbeeld.

Tijdens de bijeenkomst kwamen nog meer ideeën naar voren. Zo willen bewoners graag een centralere ontmoetingsplek. Zodat er meer ontmoetingen plaatsvinden en er verbinding ontstaat. Ook het wijkgebouw zou een belangrijke ontmoetingsplek kunnen zijn. Een terras behoort daarbij tot de mogelijkheden. Kortom, deze bewoners van Heechterp-Schieringen zijn gemotiveerd en hebben inspirerende ideeën voor hun wijk!