reset size mute speaker contrast

Op naar een Duurzaam Oost

Op maandag 15 mei ondertekende wethouder Evert Stellingwerf samen met aannemers de intentieverklaring Duurzaam Oost. Deze aannemers helpen mee om in de Pilot Verduurzaming Leeuwarden Oost maximaal zestig woningen te isoleren met biobased materialen. Wij willen van deze pilot leren en daar waar het kan, zo circulair mogelijk werken.

Duurzaam Oost

In Leeuwarden Oost staan veel oude woningen met slechte energie labels waarbij de huiseigenaren weinig te besteden hebben om hun woning te verduurzamen.

Woningen moeten niet alleen goed verwarmd kunnen worden maar ook koel blijven als het buiten opwarmt. In Leeuwarden Oost staan veel oudere woningen waarbij dat niet het geval is. Dit komt doordat zij niet goed geïsoleerd zijn. Isoleren met biobased materialen heeft niet alleen het voordeel dat het goed is voor het klimaat. Het helpt ook het klimaat in je huis te verbeteren.

Als het project succesvol verloop willen we vanuit het programma tot en met 2031 ongeveer 1600 huiseigenaren in Leeuwarden Oost helpen te verduurzamen.