reset size mute speaker contrast

Leerlingen op IKC’s in Oost krijgen uitbreiding extra schooluren

Leerlingen op de 11 IKC’s in Leeuwarden Oost krijgen de komende twee jaren nog meer uren om zich te ontwikkelen. Eind 2025 kunnen alle kinderen in groep 3 tot en met 8, zes uur per week een extra aanbod krijgen. In de 11 IKC’s krijgen veel leerlingen nu al twee uur extra aanbod. Voor deze uitbreiding heeft Leeuwarden Oost  ruim vier miljoen euro gekregen van het ministerie van Onderwijs.

Die extra ontwikkeltijd is belangrijk: leerlingen uit Leeuwarden Oost krijgen zo veel betere kansen om te ontdekken waar hun talenten zitten. Daarmee wordt ook de kans groter dat ze een passende opleiding kiezen en later werk vinden waar ze hun talenten kunnen inzetten.

Het extra geld is dus goed nieuws. Het uiteindelijke doel is dat alle 11 IKC’s in Leeuwarden Oost tien uur extra ontwikkeltijd krijgen. Maar ook de zes uur extra – die verdeeld mogen worden over de hele week – zijn al een grote stap.

Extra uren

“Het is de bedoeling dat kinderen op de IKC’s een extra aanbod krijgen waar dat het hardst nodig is”: zegt Hanny Voskuylen, coördinator van de pijler Leren voor Leeuwarden Oost. “Zo worden bij alle leerlingen bijvoorbeeld jaarlijks een lichamelijke test afgenomen, de MQ-scan. Als we zien dat de lichamelijke ontwikkeling op sommige IKC’s beter kan, zorgen de IKC’s ervoor dat er in de extra uren meer aan sport wordt gedaan.”

In ieder geval betekent het ook dat alle leerlingen straks tot later in de middag op school zijn. Om het extra aanbod te verzorgen huren de IKC’s beroepskrachten in. Soms zijn ook pedagogisch medewerkers van de kinderopvang aanwezig. “Het is belangrijk dat de extra uren goed verlopen en er iemand bij aanwezig is die de leerlingen kent”, zegt Hanny.

Invulling extra aanbod

De komende tijd wordt er hard gewerkt het extra aanbod ingevuld te krijgen. “Er is veel geld beschikbaar, maar het zijn dan ook veel uren die ingevuld gaan worden.”, zegt Hanny. “Reken maar uit: op de 11 IKC’s gaat het in totaal om 87 groepen voor wie er een extra aanbod komt. Nou, je hebt niet zomaar 87 mensen die die extra uren gaan aanbieden. De IKC’s buigen zich met elkaar over de vraag: hoe richten we dit het beste in?”

coördinatieteam

Om de 11 IKC’s bij te staan is vorig jaar een coördinatieteam gestart. Dit team overlegt met ieder IKC welk aanbod het best past. Het brengt ook in kaart wie die extra uren kan aanbieden en legt vast welke uren en welk aanbod bij het IKC vast. De IKC’s zelf blijven verantwoordelijk voor de uitvoering op hun locatie. Naast de vele nieuwe beroepskrachten die op de IKC’s aan de slag gaan, biedt ook Cambuur Verbindt activiteiten aan. Verder zorgt het Stedelijk Gymnasium ervoor dat leerlingen bij wie dit past, mee gaan doen aan de Wetenschapsklas”, vertelt Hanny. Al dit extra aanbod helpt straks dat elk kind uit Leeuwarden Oost de best mogelijke start in het leven krijgt.