reset size mute speaker contrast

Lessen over geld

Hoe maak je basisschoolleerlingen bewuster van geld? Dat was de vraag die Kredietbank, stichting Sociaal voor Elkaar en JINC Leeuwarden zichzelf stelden bij het ontwikkelen van een lespakket. Peter de Winter van de Kredietbank Nederland praatte ons bij.

“Onder het mom van ‘jong geleerd is oud gedaan’ willen wij kinderen en jongeren bewust maken van het omgaan met geld. In de wijken van Leeuwarden Oost zie je bij veel mensen dat ze worstelen met de financiën. Dat geeft ook andere maatschappelijke problemen” zegt Peter.

Positief beeld van geld

“Wij willen leerlingen een positief beeld geven van geld. De manier waarop je naar geld kijkt heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop je met geld omgaat. Een negatief beeld komt vaak bij je ouders en familieleden vandaan wanneer zij geld zien als een bron van problemen. Zij linken geld aan rekeningen en schulden. Dat negatieve beeld neem je mee bij het ouder worden. Rekeningen en jouw banksaldo ga je liever uit de weg. En je zult eerder denken ‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.’ Wat zou het mooi zijn wanneer die leerlingen, die kinderen, juist een positieve relatie met geld krijgen. Dan denk je als volwassene sneller in mogelijkheden en zie je eerder kansen” zegt Peter.

‘Arm & Rijk Spel’

Onlangs was minister Carola Schouten van armoedebeleid op bezoek in Leeuwarden Oost. Samen met leerlingen van IKC Trianova heeft zij het ‘Arm en Rijk Spel’ gespeeld. “De leerlingen gaan aan de slag met verschillende inkomens en een budgetoverzicht. Wat kun je met een maandsalaris van 5000 euro? En wat met 1500? Wat als je geen werk meer hebt? Zij moeten dan keuzes maken in het budget. Je ziet dan al snel wat voor geldtype je bent als leerling.”

Vloggen voor minister Carola Schouten

Na het ‘Arm en Rijk spel’ begonnen ze met ‘Klasse! Kas.’ De leerlingen kiezen een doel waar zij geld voor willen verdienen. De leerlingen van IKC Trianova hebben als doel geld te verdienen voor een goed doel. Hoe doe  je dat met een budget van 20 euro? “Eén van de leerlingen was ook verbaasd dat ze bij dit project met echt geld mogen omgaan. Die verantwoordelijkheid vinden ze best spannend. Zij willen immers de investering terugverdienen en natuurlijk winst maken” zegt Peter de Winter. Met minister Schouten is afgesproken dat zij via een vlog de resultaten met haar zullen delen.