reset size mute speaker contrast

wijkplannen Leeuwarden Oost bij bewoners in de bus

Wat vinden de bewoners van Leeuwarden Oost belangrijk? Dat willen we graag weten. Daarom is voor elk van de zeven wijken in Leeuwarden Oost een wijkplan gemaakt.

In de komende weken wordt een samenvatting van elk wijkplan huis aan huis verspreid in heel Leeuwarden Oost. Door een QR-code te scannen kan iedereen het uitgebreide wijkplan lezen.

Wat staat in de wijkplannen?

In de wijkplannen staat een top-5 van wat de wijk mooi maakt, en wat beter kan. Ook staan er de belangrijkste wensen in die de bewoners in de komende jaren uit willen zien komen. Daarbij gaat het om de meest uiteenlopende ideeën: van praktische zaken als de aanpak van zwerfvuil en watertappunten tot grotere plannen als een uitzendbureau in de wijk of een onderzoek naar het terugbrengen van water in het Vliet.

Wie heeft de wijkplannen gemaakt?

De wijkplannen zijn gemaakt met de inbreng van verschillende groepen bewoners, en met organisaties in elke wijk, zoals het wijkpanel of de wijkvereniging. Gebiedswerkers van de gemeente en opbouwwerkers van Amaryllis zijn daarvoor met al die partijen in gesprek gegaan.

Uitvoering van de wijkplannen

Met elkaar willen we zoveel mogelijk voorstellen en ideeën in het wijkplan uitvoeren. We maken daarbij onderscheid tussen de korte en de lange termijn. Hoe we zoveel mogelijk ideeën gaan uitvoeren en wanneer, werken we nu uit.

In gesprek met bewoners

De wijkplannen die nu zijn gemaakt, blijven in de loop der jaren in ontwikkeling. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Op die manier vormen de wijkplannen het belangrijkste middel om bewoners van Leeuwarden Oost mee te laten praten over de toekomst van hun buurt.

Wijkplannen lezen?

Wilt u de samenvatting van de wijkplannen lezen? Hier vindt u ze.

Over Leeuwarden Oost

In 2021 is Leeuwarden Oost van start gegaan; een 20-jarig programma dat zich inzet om de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Het programma draait om het verbeteren van de kansen voor de bewoners op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen.

Leeuwarden Oost bestaat uit de wijken Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen, Camminghaburen en Oud Oost. Bij de wijkplannen is Oud Oost onderverdeeld in de buurten Vlietzone, Tjerk Hiddes-Cambuursterhoek en Oldegalileën-Bloemenbuurt.

Leeuwarden Oost maakt deel uit van twintig stedelijke gebieden in Nederland die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).